..

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, cap. 5, partea a II-a

Studiu biblic

Referinţe: Matei 5.21-37

Tema: Ești chemat să trăiești în sfințenie

Verset cheie: ”Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” – vers. 20.

Cei care sunt copii ai lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască în curăție de inimă, doar cei cu inima curată îl pot vedea pe Dumnezeu. Viața creștină nu este însă doar o chemare la curăție de inimă, ci trebuie să ne corectăm după Chipul Lui, după Cuvântul Lui și după îndemnurile Duhului Sfânt. În același timp trebuie să acționăm. Nu suntem un bibelou ce trebuie admirat de alții, ci suntem reflectarea Domnului Isus Cristos. Scopul studiului este să ne încurajeze să trăim sfințenia pe care ne-o cere Dumnezeu.

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 2 octombrie 2014

Postează un comentariu