..

Studiu biblic – Exod 14 – Încrede-te în Dumnezeu în vremuri de încercare

studyReferințe: Exod, capitolul 31

Tema: Încrede-te în Dumnezeu în vremuri de încercare

Verset cheie: „Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe egiptenii aceştia, pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi.” – vers. 13-14

Ideea centrală a studiului: Încercările nu au rolul să ne îndepărteze de Dumnezeu şi să ne arunce în braţele fricii, ci să ne apropie şi mai mult prin credinţă de Cel care este totdeauna în control.

Scopul studiului: Să te încurajeze să continui să te încrezi în Dumnezeu, chiar şi în momentele în care ți se pare că nu mai există nicio soluţie de scăpare din încercările vieţii.

Oare cui îi plac cu adevărat încercările? Probabil că suntem conştienţi de limitările pe care le avem, conştientizăm faptul că nu știm să le confruntăm suficient de bine pe cât ar trebui. Cuvântul lui Dumnezeu ne anunță însă că vor veni clipe de încercare în viaţă pe care o trăim, iar Dumnezeu ne înştiinţează ca El dorește să ne ofere sprijinul Lui şi în momentele dificile. Încercările au rolul de a ne apropia de El, nicidecum să ne îndepărteze.

Există două domenii majore în viaţă:
– Domeniul lucrurilor vizibile, cel care cuprinde tot ceea ce implică viaţa noastră materială, fizică: previzionarea şi organizarea evenimentelor pe care le putem planifica.
– Domeniul credinţei, cel care ne leagă viaţa, prin încredere, de Creatorul nostru.

1. Ascultă glasul Domnului – vers. 1-9

Ce anume i-a motivat pe evrei să asculte de Dumnezeu? Urgiile de care au avut parte egiptenii este foarte probabil să fi stârnit un sentiment de frică în inimile israeliților. Cu Dumnezeu nu se umblă prin vedere, ci prin credinţă. Poporul Israel a început să umble cu Dumnezeu prin vedere, mai apoi însă a fost necesar a umbla prin încredere în El. Ascultarea lor nu a fost, din păcate, născută din iubire, ci mai degrabă născută din conjunctura în care au ajuns.

Ce fel de creştin sunt eu? Când El îmi probează credinţa, care este rezultatul? Am în inimă iubire pentru El sau doar frica de a nu păţi ceva rău mă împinge la ascultare de El?

2. Nu te teme când se apropie pericolul – vers. 10-18

Evreii au ajuns într-o încercare deosebită: armatele lui Faraon au urmărit pe fugarii israeliţi, care se aflau astfel într-un mare pericol. Omeneşte vorbind, nu aveau nicio şansă de scăpare: nu erau înarmaţi, aveau femei şi copii în tabără, bagajele le îngreunau deplasarea, relieful nu-i avantaja. Toate acestea făceau însă parte din planul lui Dumnezeu. Scopul Stăpânului era acela de a-şi face cunoscută puterea şi supremaţia, deopotrivă faţă de evrei şi egipteni.

Evreii au cunoscut sentimentul fricii. Ochii lor vedeau doar problemele ivite în cale: Marea Roșie, o barieră imposibil de trecut, şi egiptenii, un popor ieșit pe urmele lor cu scopul pedepsirii. La strigătele după ajutor ale israeliţilor, Dumnezeu intervine, solicitându-le să aibă credinţă în puterea Celui pentru care nimic nu este prea greu.

Poţi sta liniștit atunci când vin momente grele în viaţă? Crezi că Dumnezeu are putere să-ţi ofere sprijin în clipele de încercare?

3. Recunoaște faptul că biruinţa este a Domnului – vers. 19-31

Sub ochii oamenilor a avut loc una dintre cele mai mari minuni din istorie. Valurile mării au ajuns să fie veritabile ziduri de apărare pentru poporul lui Dumnezeu. Pe noi Dumnezeu nu ne-a trecut prin Marea Roșie, dar a făcut un lucru şi mai deosebit: a luat biruinţa Fiului Său şi ne-a dat-o nouă.

Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 10, ne prezintă pe scurt istoria Exodului, dar ne atrage atenția şi cu privire la faptul că această istorie are o însemnătate atât de mare pentru noi, cei care dorim să ne punem încrederea în Dumnezeul cel viu.

Copiii lui Israel au recunoscut la final faptul că Dumnezeu are o mână puternică. Reacția lor a fost recunoaşterea autorității depline a Creatorului. Care este reacţia noastră după ce vedem în încercare mâna tare a lui Dumnezeu?

Vorbitor: fr. Pavel Moga, 20 august 2015

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici
[audioplayer file=”http://betel-medias.sermon.net/20471004/controller/link/action/podcast/type/audio_studiubiblicexod14incredeteind/id/2419257.mp3″]

Postează un comentariu