..

Studiu biblic – Exod 33,34 – Răsplata credincioșiei

studyReferințe: Exod 33.12-23, 34.1-7

Verset cheie: „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!” – Exod 34.6-7

Ideea centrală a studiului: Credincioşia demonstrată faţă de Dumnezeu printr-o viaţă trăită în ascultare şi jertfă este răsplătită de El peste aşteptările celui credincios.

Scopul studiului: Să te motiveze să rămâi credincios lui Dumnezeu în orice circumstanţe, pentru a putea să te bucuri de minunatele răsplătirii ale lui Dumnezeu.

În sintagma „răsplata credincioşiei” noi trebuie să punem accentul pe credincioşie, nu pe răsplată. Este mare nevoie în biserică şi în familii de oameni credincioşi, de oameni pe care te poţi baza, este nevoie de oameni loiali, care ştiu să ducă la îndeplinire lucrurile promise. Noi trebuie să demonstrăm zilnic credincioşia faţă de Dumnezeu, trăirea noastră fiind mijlocul cel mai potrivit pentru a face aceasta demonstraţie.

În Sfânta Scriptură este consemnată curiozitatea lui Petru cu privire la posibilitatea răsplătirii celor ce Îl vor urma pe Fiul lui Dumnezeu, iar Domnul L-a asigurat pe ucenicul Lui că răsplătirile vor fi şi pământeşti, dar şi cereşti. Există răsplăți mai mari decât banii sau posesiunile materiale, privirea noastră trebuie să se obişnuiască să vadă dincolo de această lume şi să întrezărească ce a pregătit Dumezeu pentru cei credincioşi promisiunilor Sale.

1. Slava lui Dumnezeu – 33.12-23

Moise a ajuns să înțeleagă că prezenţa Dumnezeului său este cel mai de dorit lucru pe care îl poate face. După ce Dumnezeu îl asigură pe robul Lui de însoţirea Sa spre ţara promisă, perspectiva ajunge una încurajatoare. La fel ca şi apostolul Petru peste veacuri, Moise îndrăzneşte să-I vorbească cu îndrăzneală lui Dumnezeu despre răsplătire. Tot ca şi în cazul apostolului, Dumnezeu nu-L ceartă pe Moise, ci cu bunăvoinţă se apropie de slujitorul Lui, pentru a-i vorbi. Dumnezeu îşi răsplăteşte robul şi enumerăm doar trei dintre cele de care a avut parte Moise:
– Răspuns la rugăciune.
– Moise a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. În perioada Vechiului Testament cunoaștem că oamenii nu ajungeau decât cu mare greutate în fața împăraţilor şi a împărăteselor, şi iată că un om capătă trecere înaintea lui Dumnezeu.
– Moise a fost aşezat de Dumnezeu în locul potrivit. Dumnezeu a ascultat cererea lui Moise, dar, pentru protecția omului muritor, l-a aşezat într-un loc ferit, de unde acesta putea să vadă slava lui Dumnezeu.

2. Părtăşia cu Dumnezeu – 34.1-7

– Părtăşia cu Dumnezeu cere un timp bine stabilit. Dumnezeu i-a cerut lui Moise ca dimineața devreme să fie gata să se întâlnească cu Creatorul lui. Aceasta presupunea efort, întrucât Moise a trebuit să urce pe muntele Sinai cu cele două table de piatră pe care Dumnezeu avea să rescrie poruncile Sale.
– Întâlnirea cu Dumnezeu a avut pentru Moise un caracter prioritar. Întâlnirea cu Dumnezeu nu avea să se desfășoare după rezolvarea altor probleme, ci trebuia să fie în capul listei.
– Părtăşia cu Dumnezeu are un scop bine definit. A-L cunoaște pe Creatorul înseamnă adâncirea relației omului cu Dumnezeu.
– Moise a preţuit la nivel maxim părtăşia cu Dumnezeu. Pentru Moise a-L cunoaște pe Dumnezeu a fost un lucru de mare valoare, un lucru care trebuia să subordoneze alte lucruri.

Moise a cerut lui Dumnezeu să-L lase să-I vadă Faţa. În schimb, Dumnezeu i-a arătat spatele, căci doar atât era suportabil pentru omul muritor. Dacă vrei să vezi vreodată Faţa celui nevăzut, trebuie ca mai întâi să-I vezi spatele, acel spate care a ajuns să fie biciuit pentru noi, spatele Fiului Său fiind semnul dragostei Lui deosebite. Din dragoste pentru Moise, Dumnezeu nu i-a arătat acestuia fața, ci spatele. Domnul Isus Cristos Şi-a oferit de bunăvoie spatele pentru ca noi să putem fi răscumpăraţi. Să manifestăm credincioşie faţă de Dumnezeu, pentru ca într-o bună zi să-I putem vedea Faţa plini de bucurie.

Vorbitor: fr. Pavel Moga, 17 septembrie 2015

Postează un comentariu