..

Studiu biblic – Iona 3,4 – Nu nesocoti mesajul lui Dumnezeu

studyReferinţe: Iona, capitolele 3 şi 4.

Tema: Nu nesocoti mesajul lui Dumnezeu

Verset cheie: „Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu.” – Evrei 3.12

Ideea centrală a studiului: Dumnezeu așteaptă ca oamenii să ia în serios avertismentul privitor la judecata păcatelor și să-i răspundă prin credința în Fiul Său și pocăința față de păcatele săvârșite.

Scopul studiului: Să te ajute să-L primești pe Domnul Isus Cristos ca Mântuitor și Domn al vieții tale, să te motiveze să devii o persoană care să-i aducă pe alții la Domnul Isus.

1. Ascultă Cuvântul lui Dumnezeu – vers. 1-9

– Dumnezeu i-a vorbit lui Iona a doua oară. Acest lucru reflectă dragostea și răbdarea Creatorului față de creația Sa.
– De ce continuă Dumnezeu să se folosească de un prooroc neascultător și încăpățânat? Oare nu avea Dumnezeu alți profeți?
– Dumnezeu nu Și-a schimbat planul și Cuvântul vestit, din cauza unui slujitor neascultător și rebel.
– Dumnezeu nu Și-a schimbat nici slujitorul. El a continuat să-l folosească, întrucât El avea un plan pe care îl vroia dus la îndeplinire.

Aplicație: Când Dumnezeu vorbește, omul trebuie să ia seama și să răspundă.

Ce putem învăța din pocăința ninivenilor?
– Ninivenii au postit (au practicat disciplina spirituală și părtășia).
– Ei s-au îmbrăcat cu saci (reflectarea smereniei).
– Ei s-au întors de la calea lor cea rea (pocăință).

2. Fii recunoscător pentru îndurarea lui Dumnezeu – 3.10-4.11

„Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut.” Iona 3.10
– Această expresie nu ne transmite ideea unei greșeli a lui Dumnezeu, ci o schimbare în domeniul acțiunii lui Dumnezeu de pedepsire a cetății Ninive (Ieremia 18.7-10)
– Pocăința sinceră a unei persoane poate determina o schimbare în ducerea la îndeplinire a justiției divine.

Ce exprimă rugăciunea lui Iona? (4.2)
– Mila lui Dumnezeu
– Îndurarea lui Dumnezeu
– Răbdarea lui Dumnezeu
– Bunătatea lui Dumnezeu
– Iertarea lui Dumnezeu

„Bine faci tu că te mânii?” (4.9)
– Mânia are o conotație negativă în Sfânta Scriptură.
– Mânia divină este răspunsul sfințeniei lui Dumnezeu la răutatea și necinstirea Numelui Lui (Romani 1.18, Apocalipsa 6.16,17).
– De multe ori ne regăsim în atitudinea lui Iona față de voia lui Dumnezeu.
– Uneori cârtim împotriva voii Lui, nu suntem de acord cu ea, ne împotrivim și chiar ne mâniem. Cu toate acestea Dumnezeu continuă să lucreze în viețile noastre.

Concluzii:
Probabil Iona și-a scris istoria cu dublu scop;
– A făcut-o la îndemnul și sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca însărcinare din partea lui Dumnezeu, iar lucrul acesta trimite deja spre pocăința lui ulterioară.
– Modul în care Iona își descrie trăsăturile negative ale caracterului, fără să ne ascundă ceva, ne face să credem că cel care scria acum era un om smerit care ne transmite următoarea avertizare:

Eu, Iona, vă implor: Nu repetați aceleași greșeli pe care le-am făcut eu!

Întrebări practice:
– Există lucruri în viața ta de care ar trebui să te căiești? Dacă da, gândește-te la faptul că nu te-a pedepsit până acum este doar un semn al îndelungii Lui răbdări cu tine. Nu nesocoti acest lucru!
– Ai împărtășit în săptămâna care a trecut vreunei persoane Vestea Bună a mântuirii, oferită în dar prin Domnul Isus Cristos?
– Care sunt lucrurile din viața ta care te împiedică să devii un câștigător de suflete?

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 07 mai 2015

Postează un comentariu