..

Studiu biblic – Luca 10 – Fii sensibil la nevoile altora

study

Referinţe: Luca 10.25-37

Tema: Fii sensibil la nevoile altora

Verset cheie: Deci, cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat! Iacov 4.17

Ideea centrală a lecţiei: Altruismul, responsabilitatea şi compasiunea reprezintă atitudini esenţiale ce ilustrează sensibilitatea noastră la nevoile altora.

Scopul lecţiei: Să te motiveze la o înţelegere corectă şi o exemplificare concretă a atitudinilor esenţiale ce ilustrează sensibilitatea noastră la nevoile altora.

Bucuria Domnului Isus a fost aceea că ucenicii Lui erau părtaşi ai planului divin. Tainele Împărăţiei sunt ascunse de cei intelepţi, dar sunt descoperite oamenilor simpli, aşa cum suntem şi noi azi – Luca 10.21-24

1. O atitudine altruistă faţă de semeni – vers. 25-29
– altruismul este atitudinea morală sau dispoziţia sufletească a celui ce acţionează dezinteresat, în favoarea altora.
– învăţătorul a dorit să se îndreptăţească pe sine însuşi.
– scopul lui Isus a fost schimbarea minţii omului, trecerea de la perspectiva teoretică la cea practică.
– doar cunoaşterea teoretică a principiilor Scripturii, fără aplicarea în practică, nu ne este de niciun folos.
trăirea învăţăturilor biblice reprezintă esenţa vieţii creştine.
– cine este aproapele meu? Reconsiderarea pe baze biblice a relaţiilor dintre oameni.

2.O atitudine responsabilă faţă de semeni – vers. 30-32
I. Este generată de trei coordonate principale ale vieţilor noastre:
– statutul nostru în faţa lui Dumnezeu: cine suntem noi?
– chemarea noastră la slujire: înţelegerea faptului că suntem într-o relaţie de subordonare faţă de Dumnezeu.
– existenţa oportunităţilor de slujire.

II. Patru personaje principale:
– omul neputincios – omul bătut şi jefuit de hoţi
– omul care poate ajuta – preotul, levitul
1. preotul: implicat în slujirea de la Templu
2. levitul: ajutor în slujirea preoţilor
– omul care ajută – samariteanul, considerat mult sub standardele poporului lui Dumnezeu. Dar cine erau de fapt samaritenii?

– Domnul Isus scoate în evidenţă pericolul formalismului religios care, în loc să ne ajute la slujire, devine un impediment.
– oportunităţile în slujire trebuie identificate şi valorificate, nu ignorate.

3. O atitudine de compasiune faţă de semeni – vers. 33-36
– măsura dragostei pentru Dumnezeu este dată de măsura dragostei pentru oameni – Billy Graham
– compasiunea elimină resentimentele, dorinţa de a face bine trece cu vederea posibilele obstacole întâlnite în cale
– importanţa unei pilde nu este dată de aspectul ei teoretic, ci de punerea în practică a învăţăturilor de care avem parte

Concluzia studiului:

Să ne analizăm viața:
– care sunt motivele pentru care te implici în viaţa altor oameni?
– care sunt modalităţile prin care poţi da ajutor oamenilor de lângă tine (familie, prieteni, vecini)?

Nu uita! Refuzul unei relaţionări corecte la semenii noştri şi la nevoile lor, într-un mod plin de înţelegere, este sinonim cu săvârşirea unui păcat.

Vorbitor: Ioan Scheau, 12 martie 2015

 

Postează un comentariu