..

Studiu biblic – Luca 11 – Comunicarea cu Dumnezeu

study

Referinţe: Luca 11:1-13

Tema: Comunicarea cu Dumnezeu

Verset cheie: „De aceea şi Eu vă spun: Cereţi şi vi se va da: căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide”- vers. 9.

Ideea centrală a lecţiei: În timp ce rugăciunea este darul lui Dumnezeu prin care noi putem comunica cu El, credincioșii trebuie să se roage încontinuu, cu credință și într-o atitudine de mulțumire.

Scopul lecţiei: Să te motiveze să ai o viață de rugăciune continuă, stăruitoare și cu credință.

1. Roagă-te corect – vers. 1-4

– În rugăciunea „Tatăl nostru” Domnul Isus a vrut să-i învețe pe ucenici ce este rugăciunea, cum trebuie să înceapă înainte de toate cu Dumnezeu și cum trebuie să-i includă și pe alții.
– Pentru Domnul Isus rugăciunea nu a fost un lucru neobișnuit, ci partea cea mai importantă a activităților Lui zilnice.
În ce sens a vrut Domnul Isus să ne dea ca model pentru rugăciune „Tatăl nostru”? Lecțiile rugăciunii „Tatăl nostru”:
– Persoana căreia i se adresează rugăciunea este Dumnezeu, numit Tatăl nostru (v. 2a)
I. Prima declarație: Sfințească-se Numele Tău (v. 2b).
II. A doua declarație: vie Împărăția Ta (v. 2c)
III. Prima cerere: Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi (v. 3)
IV. A doua cerere: și ne iartă nouă păcatele noastre… (v. 4)
V. A treia cerere: și nu ne duce în ispită (v. 4)

2. Roagă-te cu stăruință

– Dumnezeu nu este obligat să împlinească neapărat tot ceea ce îi cerem.
– Plăcerea lui Dumnezeu este să se îngrijească de toate nevoile noastre, după cum știe El mai bine.
– Putem primi răspunsuri la rugăciunile noastre în felurite moduri, pentru că Dumnezeu are modul Său înțelept și suveran de a ne răspunde.
– Rugăciunea nu trebuie privită ca o „roată de rezervă” a vieții de umblare cu Dumnezeu, ci ea trebuie să fie „motorul” vieții noastre spirituale.
– În rugăciune nu avem voie să uităm cine este Dumnezeu și care este scopul Lui cu viețile noastre.
– Versetul 10 simbolizează răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune.

3. Roagă-te cu credință – vers. 11-13

– Darul cel mai de preț care ne-a fost oferit de către Dumnezeu este Duhul Sfânt: „Cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce i-L cer” (v. 13)
– Rolul Duhului Sfânt în viața credinciosului: convingere, ajutor, călăuzire, împuternicire și asigurare.
– Expresia „daruri mai bune” din versetul 13.

Subiecte de meditaţie

I. Aloci din timpul tău în fiecare zi pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune?
II. Te rogi mai mult pentru binecuvântări spirituale decât pentru cele materiale?
III. Ai o listă de rugăciune? Te rogi în fiecare zi pentru mântuirea cuiva?
IV. Iubești timpul tău personal de rugăciune sau o faci doar din obligație?
V. Participi la timpul de rugăciune al bisericii? Te rogi acasă cu familia?
VI. Ai periodic un timp special de post și rugăciune pentru întărirea spirituală?

DOAMNE ÎNVATĂ-NE SĂ NE RUGĂM!

Vorbitor: Pastor Gigi Dobrin, 19 martie 2015

 

Postează un comentariu