..

Studiu biblic – Luca 3 – Ce este pocăința?

studyReferinţe: Luca 3.1-17

Tema: Ce este pocăința?

Verset cheie: „El zicea: Pocăiţi-vă, căci Împărăţia Cerurilor este aproape!” – Matei 3.2

Ideea centrală a studiului: Toţi cei ce se pocăiesc cu adevărat primesc în schimb iertarea de păcate şi apoi aduc roade prin care să dovedească pocăinţa lor.

Scopul studiului: Să te motiveze să-ţi reexaminezi roadele vieţii tale spirituale în lumina unei pocăinţe autentice.

1. Pocăinţa conduce la botez – vers. 1-6
– Ioan Botezătorul a fost prima „voce” profetică care s-a auzit în Țara Sfântă după ultimul profet al Vechiului Testament, Maleahi
– Dumnezeu se folosește în lucrare doar de oameni cu inima curată (vers. 2)
– mesajul lui Ioan era un îndemn spre botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor

2. Pocăinţa conduce la renunţarea la păcat – vers. 7-9
Mesajul lui Ioan a fost direct şi radical. Botezul era un act important, cu puternice semnificaţii:
– simbol al morții faţă de trecut şi păcat, dar şi al învierii la o viaţă nouă – Romani 6.4
– poruncă a Domnului Isus – Matei 29.19-20
– mărturie publică a credinciosului care are păcatele iertate şi care L-a primit pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii lui – 1 Petru 3.21

Există două consecințe ale botezului:
– roade vrednice de pocăinţă – vers. 8
– dependenţa noastră totală de Dumnezeu – vers. 8

3. Pocăinţa conduce la schimbarea felului de viaţă – vers. 10-17
Ioan Botezătorul, în calitatea lui de mare om al lui Dumnezeu, ne învață lecţia umilinţei: în cele mai glorioase momente ale vieţii sale, Ioan a rămas tot timpul în umbra Marelui său Stăpân. În schimb noi, oridecâteori putem face aceasta, încercăm să atragem asupra noastră aprecierile altora, chiar dacă nu ni se cuvin de drept.

Este necesar a ne pune câteva întrebări sincere:
– care este percepţia pe care o au colegii, vecinii sau rudele despre noi?
– ce ar trebui schimbat în viaţa noastră, pentru ca numele pe care-l purtăm să aducă cu adevărat onoare lui Dumnezeu?
– suntem cu adevărat creştini pocăiţi?

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 15 ianuarie 2015

 

Postează un comentariu