..

Studiu biblic – Luca 4 – Cum să reziști ispitei?

studyReferinţe: Luca 4.1-13

Tema: Cum să reziști ispitei?

Verset cheie: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” – Marcu 14.38

Ideea centrală a lecţiei: Noi putem ieși biruitori din lupta cu ispita atunci când ne încredem în Dumnezeu şi în Cuvântul Său.

Scopul lecţiei: Să ne ajute să rezistăm tuturor atacurilor celui rău care vin în viaţa noastră în fiecare zi.

Ce înseamnă să rezişti? Înseamnă să te împotriveşti, să nu te lași biruit de inamic. Ce este ispita? Metoda satanică prin care oamenii sunt atraşi spre păcat, o propunere tentantă spre a încălca regulile lui Dumnezeu, o altă variantă de a realiza ceva, dar fără a ţine cont de Dumnezeu. Scopul zilnic al lui Satan este să ne fie o călăuză falsă, un îndrumător greșit, unicul scop fiind acela de a ne îndepărta de Dumnezeu. Încă din grădina Edenului, eşecul nostru de oameni reclamă ajutorul lui Dumnezeu în persoana Domnului Isus Cristos. El a demonstrat că deși primul Adam a suferit un eşec total, al doilea Adam (Isus Cristos) a ieșit biruitor, iar noi știm acum planurile celui rău.

Biruinţa Celui Sfânt a deschis o nouă perspectivă pentru toţi acei care doresc să trăiască biruitori spre slava Cerescului Părinte. Am intrat în această stare de har datorită victoriei Lui, binecuvântările Cerului sunt la dispoziția noastră doar în măsura în care ne punem la dispoziția lui Dumnezeu.

1. În mijlocul ispitei, plin de Duhul Sfânt – vers. 1, 2a

În momentul în care Domnul Isus a cerut să fie botezat de către Ioan, la râul Iordan, lucrarea Domnului a devenit una publică, vizibilă. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt erau acum protagoniştii unei lucrări vizibile, cu un caracter deosebit. După acest moment, avem în faţa ochilor scena ispitirii din pustie. În toate cele 40 de zile diavolul a fost o prezență zilnică, trimiţând săgeţile lui arzătoare asupra Fiului lui Dumnezeu. Plinătatea Duhului lui Dumnezeu I-a oferit Domnului însă sprijinul necesar.

2. Ispita şi nevoile fizice – vers. 3, 4

Dacă până acum prezența celui rău a fost una discretă, acum îl vedem ieșind la rampă. După ce a flămânzit, Domnul Isus a fost confruntat de Satan, acesta din urmă propunându-I alinarea suferinţei, bineînţeles în termenii lui. Răspunsul lui Cristos a înlăturat oferta, spunând că soluția problemelor este relaţionarea cu Dumnezeu.

3. Ispita şi slava omenească – vers. 5-8

La prima lui încercare, Diavolul a eşuat. S-a dat bătut? A venit cu altă propunere, de data aceasta încercând să atingă latura măririi deşarte a bogăţiilor şi a stăpânirilor acestei lumi. Prețul? Închinarea înaintea celui ce din vechime a râvnit gloria lui Dumnezeu. Nici de această dată însă Domnul Isus nu i-a oferit satisfacția pe care o dorea așa de mult.

4. Ispita şi încrederea în Dumnezeu – vers. 9-13

Diavolul însă mai încearcă ceva. De data aceasta el pune sub semnul întrebării statutul lui Isus Cristos de Fiu al Celui Preaînalt. Cel rău vroia să-L forțeze să facă o minune la solicitarea lui. El nu poate forța pe nimeni să facă ceva, el doar poate tenta, poate ispiti, el încearcă să convingă, dar nu poate face nimic fără încuviinţarea celui chestionat.

Domnul Isus a ieșit învingător la toate probele la care a fost supus. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care trebuie să ne umple, săgeţile arzătoare ale celui rău pot fi stinse cu ajutorul credinţei în Dumnezeu, şi numai în Dumnezeu. El ne-a oferit un exemplu grăitor cu privire la planurile mârşave ale celui rău şi la felul în care trebuie să ne relaţionăm cu Dumnezeu în vederea rezistării în fata tentaţiilor. Duhul Sfânt este cel care ne oferă ajutor, trebuie doar să ne lăsăm conduşi de El.

Vorbitor: fr. Pavel Moga, 22 ianuarie 2015

 

Postează un comentariu