..

Studiu biblic – Luca 6 – Trăiește în conformitate cu învățătura Domnului Isus

study

Referinţe: Luca 6.27-49

Tema: Trăiește în conformitate cu învățătura Domnului Isus

Verset cheie: „Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.” – Luca 6.31

Ideea centrală a lecţiei: Credinciosul trebuie să-și fundamenteze trăirea zilnică pe învățăturile Domnului Isus, învățături care sunt un izvor de înțelepciune și binecuvântare spirituală.

Scopul lecţiei: Să te ajute să-ți formezi caracterul în conformitate cu învățăturile Domnului Isus.

Să observăm cadrul în care ne aflăm (Luca 6.12). Domnul Isus:
– Petrece mai întâi o noapte în rugăciune
– Alege mai apoi cei 12 apostoli
– Vindecă bolnavi și scoate demoni din îndrăciți
– Urmează un discurs din care face parte și studiul de față

1. Fă bine altora – Luca 6.27-36
– Domnul Isus ne cere să răspundem cu dragoste dușmanilor noștri. În Cer nu vom mai avea vrăjmași, așa încât nu ne putem manifesta iubirea pentru ei decât aici, pe Pământ
– Caracterul veșnic al dragostei îl putem regăsi în Sfânta Scriptură în texte ca Isaia 54.8, Isaia 63.9
– Domnul Isus ne-a dat o pildă prin intermediul exemplului personal. Legătura dintre dragoste și ascultare este evidențiată și în Ioan 15.10
– Suntem numiți ”fiii Celui Preaînalt” dacă ne vom conforma acestor învățături. Dacă Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos, a dat dovadă de ascultare, atunci noi putem să-I urmăm exemplul
– Dragostea este arma secretă din arsenalul lui Dumnezeu, ea fiind una dintre cele mai puternice arme în evanghelizarea lumii
– Dragostea nu este doar o emoție cu caracter vremelnic, doar o senzație de o clipă, ci este un sentiment puternic cu

2. Fii iertător cu alții – Luca 6.37, 38
– C.S. Lewis spunea: „Tuturora li se pare o idee minunată iertarea, până când trebuie să ierte”. Întrucât prin iertare am fost eliberați de sub jugul păcatului, în momentul când iertăm, și noi la rândul nostru eliberăm captivi, prin puterea dragostei lui Dumnezeu
– Iertarea noastră este condiționată de iertarea pe care o oferim altora: Matei 6.12
– Dumnezeu răsplătește și binecuvântează pe cei care sunt sensibili față de nevoile celor din jur: 2 Cor. 9.7, 1 Ioan 3.17, Isaia 58. 7-12, Iacov 2.15-17
– Nu urmăriți binecuvântările materiale, ci binecuvântările spirituale: compasiunea, iubirea, sensibilitatea față de nevoile altora, bunătatea și smerenia. De altfel iubirea de bani este sursa multor rele: 1 Tim. 6.10

3. Fii atent mai întâi la greșelile tale – Luca 6.39-45
– Înainte de a-i judeca pe alții trebuie să ne judecăm pe noi înșine: vers. 41-42
– Cel ce nu-și vede greșelile proprii este orb din punct de vedere spiritual, iar un orb nu poate fi călăuză pentru altcineva: 1 Cor. 11.28
– Răutatea prezentă în vorbire sau comportament denotă răutatea inimii, tot așa bunătatea exterioară arată bunătatea interioară: vers.45

4. Fii bun și înțelept – Luca 6.46-49
– Omul care ascultă învățăturile Domnului Isus este considerat un om înțelept, la fel cu cel care își construiește casa pe stâncă
– Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, este considerată, din punct de vedere spiritual, stânca pe care trebuie să ne zidim viața
– Pentru o clădire sunt importante și elementele decorative, când vine vorba însă despre trăinicia unei construcții, atenția se îndreaptă în primul rând către fundația clădirii, către temelia pe care este zidită: 1 Cor. 3.11
– Datoria oricărui credincios este să se ghideze în viață conform Cuvântului lui Dumnezeu, datoria oricărui om este să se teamă de Dumnezeu: Ecles. 12.13
Concluzia studiului:

Să ne analizăm viața:
– În ultimul timp deciziile tale s-au bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu?
– Citirea și studierea Bibliei sunt preocupări de bază ale vieții tale de zi cu zi? Psalm 119.11

Nu uita! Viața ta trebuie să se clădească pe stâncă!

Vorbitor: fr. Ioan Scheau, 5 februarie 2015

Postează un comentariu