..

Studiu biblic – Păzeşte-te de imoralitate – Proverbe 5,6

studyReferințe: Proverbe 5.1-18, 6.20-25, 1 Corinteni 6.18-20

Tema: Păzeşte-te de imoralitate

Verset cheie: „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” – 1 Corinteni 6.20

Ideea centrală a studiului: Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să respecte standardele biblice cu privire la relațiile dintre bărbat şi femeie, aceasta fiind o dovadă de înţelepciune şi maturitate spirituală.

Scopul studiului: Să te încurajeze să-ţi clădeşti orice relație bazat doar pe principiile Sfintei Scripturi.

Mass-media din zilele noastre nu face altceva decât să accentueze faptul că fiecare individ are libertatea de a acționa în mod liber, așa cum dorește, dar acest concept este contrar învăţăturii Scripturii. Lecţia de azi trage un semnal de alarmă necesar Bisericii, necesar vieţii de familie, într-o lume care a dat libertate deplină păcatului.

Ce este imoralitatea? Este o încălcare intenţionată a regulilor stabilite de Dumnezeu şi una dintre cauzele principale ale decăderii individului şi societății. Privind în urmă la poporul evreu, putem constata ce efecte distrugătoare a avut aceasta asupra lor. Cartea Proverbelor împarte acțiunile oamenilor în două categorii: bune şi rele.

1. Trăirea în imoralitate conduce la decepţie şi ruină spirituală – Proverbe 5.1-18

Imoralitatea denotă o mare lipsă de înţelepciune. Solomon arată faptul că nu este înţelept omul care cade în plasa imoralităţii. Noi suntem cei care decidem felul în care trăim, luând în calcul efectele alegerilor noastre. Imoralitatea este prezentată în capitolul 5 drept o ispită dulce, dar cu efecte dezastruoase. Ceea ce la început arată a fi atrăgător, se dovedește mai apoi a avea un gust amar.
– Pericolul imoralităţii este unul real, riscurile la care ne expune sunt mari. Cum putem scăpa de acest pericol? Prin intermediul înţelepciunii pe care Dumnezeu o oferă celor ce o caută.
– Imoralitatea nu este doar periculoasă, ci şi costisitoare, ea are un preţ mare. Oare câţi dintre noi suntem dispuşi să plătim prețul ei? Suferinţa fizică este unul dintre prețurile pe care trebuie să le plătim. Cel ce se avântă în imoralitate ajunge să plătească cu viaţa lui, cu banii lui, cu familia lui. Decepţia este, de asemenea, un preţ pe care imoralitatea îl pretinde.

2. Trăirea în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu te păzește de imoralitate – Proverbe 6.20-25

Dacă nu este bine să trăim în imoralitate, atunci cum trebuie să trăim? În ascultare de Dumnezeu! Să nu credem că putem rezista în fata ispitei fără a fi păziţi de părtăşia Cuvântului lui Dumnezeu. O vorbire uşuratică, libertăţi prea mari pe care ni le permitem, cochetarea cu anumite lucruri ce pot fi prilejuri de cădere, toate acestea nu fac altceva decât să ne situeze pe terenul căderii. Trebuie să stăm aproape de Cuvântul Sfânt, trebuie să-i dăm ascultare, şi atunci vom fi păziţi de pericolul imoralităţii.

3. Fii un Templu al Duhului Sfânt – 1 Corinteni 6.18-20

Apostolul Pavel ne amintește de prețul pe care Dumnezeu L-a plătit pentru ca noi să fim ai Lui. Nu numai duhul nostru trebuie să-L cinstească pe Dumnezeu, ci şi trupul. Dumnezeu să ne ajute să luăm în considerare această avertizare, să ţinem cont de ea în vieţile noastre şi astfel să trăim vieţi sfinte şi curate, care să Îl onoreze.

Vorbitor: fr. Pavel Moga, 28 mai 2015

Postează un comentariu