..

Studiu biblic – Proverbe 20 – Pericolul alcoolului

 

studyReferințe: Proverbe 20.1, 23.19-21,29-35, Romani 13.12-14

Tema: Pericolul alcoolului

Verset cheie: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh” – Efeseni 5.18

Ideea centrală a studiului: Înţelepciunea care vine de la Dumnezeu şi ascultarea de Cuvântul Lui te păzeşte de cădere în capcana viciilor, în general, şi a alcoolului, în special.

Scopul studiului: Să te ajute să te păzeşti de consumul de băuturi alcoolice şi să te conştientizeze de ravagiile cauzate de el.

1. Ce spune Biblia?
Vechiul Testament prezintă câteva situaţii demne de remarcat:
– Cazul lui Noe: Genesa 9.21
– Cazul fetelor lui Lot: Genesa 19.32. O situaţie din care avea să iasă în evidentă un caz de incest, aveau să rezulte două popoare, moabiţii şi amoniţii, popoare cu care Israel nu se va înțelege bine.
– Viţelul de aur: Exos 32.6, 25. Cazul curviei spirituale, al îndepărtării poporului evreu de Dumnezeu.
– Omorârea lui Amnon: 2 Samuel 13.28
– Daniel în Babilon: Daniel 1.5,8. Cel care a avut parte de înţelepciunea Domnului a ales să nu se spurce cu anumite alimente, printre care şi vinul.
– Alte avertismente: Isaia 5,11, Habacuc 2.15

Categorii de oameni din Vechiul Testament care nu aveau voie să bea:
– Preoţii: Levitic 10.9. Singura influența pe care trebuiau să o aibă preoţii era cea a Duhului lui Dumnezeu, nicidecum să fie sub influența alcoolului.
– Regii: Proverbe 31.4-7. Împăraţii erau la vremea respectivă instanța supremă, domnitorii erau cei care aveau dreptul şi datoria de a da edicte corecte şi drepte. Creştinilor le place azi să se socotească drept preoți şi împăraţi în Împărăţia lui Dumnezeu, dar oare înțeleg că au şi obligația de a se supune lui Dumnezeu?
– Nazireii: Numeri 6.2-3. Exemple de nazirei: Ghedeon, Samson.
– Recabiţii: Ieremia 35. Un popor deosebit, oameni care au fost menţionaţi de Sfânta Scriptură din cauza abstinenţei de la alcool, abstinenţă apreciată de Domnul.

Noul Testament:
– Ioan Botezătorul avea responsabilitatea enormă de a pregăti calea pentru lucrarea ce avea să vină.
– Persoana şi lucrarea Domnului Isus. Pentru cei care iau ca argument transformarea apei în vin în Cana Galileei, este de remarcat conceptul conform căruia Domnul Cristos nu a oferit nuntaşilor o băutură care să-i ameţească.
– Epistolele 1 Corinteni 6.9-10, Efeseni 5.18 evidențiază faptul că reprezintă lipsă de control folosirea în exces a băuturilor alcoolice.

2. De ce sunt abstinent total în privința alcoolului?
– Beţia nu este o boală, ci un păcat – 1 Corinteni 6.9-10. Nu ne putem dezvinovăţi pentru actul nostru de voinţă, nu este un obicei cu care ne-am pricopsit, ci unul pe care l-am ales deliberat. Din beţie se nasc acte reprobabile, printre care şi crima.
– Alcoolul împiedică înţelepciunea – Proverbe 31.4. Oare nu avem responsabilităţi pentru care trebuie să avem mintea lucidă? După trei beri, memoria îşi pierde 13% din capacitate, activitatea muşchilor şi luarea deciziilor sunt întârziate.
– Alcoolul nu mai este un medicament necesar. În trecut, în anumite situaţii, alcoolul era folosit drept anestezic total, el era folosit în cazul celor ce urmau să fie executaţi.
– Alcoolul distruge – Proverbe 23.29-35. În primul rând te distruge pe tine însuţi, îţi distruge sănătatea, îţi distruge liniștea, dar îi distruge şi pe cei din jurul tău. Gândeşte-te doar la accidentele rutiere provocate de cei aflați sub influența alcoolului, gândeşte-te la familiile distruse de alcool.
– Alcoolul produce dependenţă – Proverbe 23.35. Odată prins în mreaja alcoolului, cu greu mai scapi de el.
– Înţelepciunea îmi spune să mă îndepărtez de el. Sfânta Scriptură stabilește principii, iar înţelepciunea ne îndeamnă să înțelegem care este învăţătura clară. Ceea ce părinții tolerează, copiii accentuează!

3. O cale mai bună
Focalizarea noastră trebuie să fie nu pe latura negativă, ci pe cea pozitivă. Calea mai bună este aceea că în loc de a fi plini de alcool, putem (şi trebuie!) să fim plini de Duhul Sfânt. De ce să nu fii sub influența Duhului? Doar atunci vei experimenta ce înseamnă bucuria şi mulţumirea.

4. Cum evit tentaţiile?
– Taie sursa – vezi de unde te alimentezi, vezi care este anturajul ce te trage în jos.
– Roagă-te şi cere ajutorul lui Dumnezeu.
– Umple-te cu Duhul Sfânt

5. Dragostea
„Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire” Romani 14.21. Deasupra libertăţilor mele se află relațiile. Ştiu că în jurul meu se pot afla frați mai slabi. De ce tăria mea şi libertatea mea de a acţiona să fie un prilej de cădere pentru altul? Trebuie să mă gândesc la binele pe care îl pot face celui din jurul meu. Iată de am ales să evit alcoolul şi să moştenesc Împărăţia lui Dumnezeu!

Vorbitor: pastor Daniel Cioban, 28 mai 2015

Postează un comentariu