Moartea în Adam sau viața în Cristos

Referințe: Romani 5.12-19 Ne stă în faţă în text despre care unul dintre comentatorii biblici, Thomas Schreiner, afirmă că este unul dintre cele mai dificile din scrierile apostolului Pavel. Este posibil ca la acest pasaj să se fi referit şi apostolul Petru când zicea că scrierile pauline sunt uneori greu...

Continuați lectură

Dus de Duhul în pustiu

Referinţe: Luca 4.1-15    Duhul Sfânt este ca și vântul: vine și se duce acolo unde dorește, fără ca omul să poată interveni. În textul de față Domnul Isus Cristos este prezentat ca și omul perfect, modelul ce trebuie urmat, o viziune pe care evanghelistul Luca dorește să ne-o prezinte....

Continuați lectură