De ce Betleemul?

Referințe: Mica 5.2 Sunt multe oraşe care sunt renumite pentru puterea lor, altele sunt renumite pentru cultura lor, altele sunt renumite pentru istoria sau pentru educaţia lor, iar unele rămân uitate în istorie. Betleemul rămânea şi el uitat în istorie dacă Dumnezeu nu avea un plan cu el şi dacă...

Continuați lectură

Întâmpinarea Regelui

Referințe: Luca 19.29-44 Cum Îl întâmpinăm pe Rege? Care este atitudinea noastră faţă de El? Care era cadrul, în ce context se încadra intrarea Domnului Isus în Ierusalim? – Sărbătoarea Paştelui era aproape, evreii Îl așteptau pe Mesia cu nerăbdare. Oamenii veneau din întregul Israel pentru a se închina înaintea...

Continuați lectură

De ce a venit Cristos în lume?

Referințe: Galateni 4.4 ”Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege.” Nu este suficient să știi cine este Isus, în general se cunoaște acest aspect. Întrebarea care ne stârneşte cel mai tare este: de ce a venit Isus în lumea...

Continuați lectură

Deliciile trăirii in Cristos

Referințe: Romani 8.14-18 Imaginați-vă că v-ați fi născut într-o familie care a fost lovită de sărăcie, o familie disfuncțională și condamnată. O familie fără nici o speranță sau perspectivă pentru viitor. O familie care era pe moarte și în care nimănui nu-i păsa de tine. Acum imaginați-vă altceva: într-o zi...

Continuați lectură

Recăsătorit, … dar cu Cristos!

Referințe: Romani 7.1-6 În capitolul 6, Pavel folosește analogia sclaviei să ne învețe că în Cristos, noi am fost eliberați de sub stăpânirea vechiului stăpân, păcatul, ca să trăim pentru noul stăpân, Domnul Isus Cristos. Acum, Pavel ne introduce o nouă analogie, căsătoria. El folosește analogia căsătoriei pentru a ne...

Continuați lectură

Moartea în Adam sau viața în Cristos

Referințe: Romani 5.12-19 Ne stă în faţă în text despre care unul dintre comentatorii biblici, Thomas Schreiner, afirmă că este unul dintre cele mai dificile din scrierile apostolului Pavel. Este posibil ca la acest pasaj să se fi referit şi apostolul Petru când zicea că scrierile pauline sunt uneori greu...

Continuați lectură

Christus victor – Cristos biruitorul

Referinţe: Marcu 15.21-41, Coloseni 2.8-15    Ce s-a întâmplat la cruce? ”A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Coloseni 2.15). Noul Testament are două categorii de scrieri: cele patru Evanghelii și epistolele. În primii 20 de...

Continuați lectură