Cu privirea spre cruce

Referințe: Matei 27.26-50 Crucea… Locul unde Fiul lui Dumnezeu a murit… pentru noi! 1. Crucea este un loc al substituirii Glasul mulțimii l-a forțat pe Pilat din Pont să nu trimită la crucificare pe tâlharul Baraba, ci pe Isus Cristos. Aceasta a făcut parte din planul lui Dumnezeu: Domnul Isus...

Continuați lectură

Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos

Referințe: Romani 1:14-17 Tema Epistolei către Romani este neprihănirea lui Dumnezeu. Versetele 16 și 17 sunt versetele cheie care rezumă întreaga epistolă: evanghelia lui Hristos, o comoară cu o lucrare specială. Metoda de prezentare a lui Pavel este cea a rațiunii, foarte bine structurată, însă simplă, pe înțelesul tuturor. Pavel...

Continuați lectură

Semnificația crucii

Referințe: Galateni 2.20 Termenul „cruce”este unul ce conține semnificația morții Domnului Isus Cristos. Apostolului Pavel îi face plăcere să mai folosească un termen în scrierile sale: sângele lui Cristos (Efeseni 2.13, 1 Petru 1.19). Atât crucea, cât și sângele se referă la caracterul unic al jertfei Fiului lui Dumnezeu. Moartea...

Continuați lectură

Ce dă autoritate mesajului creștin?

Referinţe: 2 Corinteni 1.1-5    Duhul Sfânt este cel ce dă putere mesajului, iar Evanghelia este puterea. Apostolul Pavel este omul unui singur mesaj. El predica un singur lucru: Isus Cristos Cel răstignit! Pentru a știi cum să-ți pui în rânduială viața în legătură cu Dumnezeu singura posibilitate în acest...

Continuați lectură

Trei cruci și două alegeri

Referințe: Luca 23:32-43      Toți oamenii sunt păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păcatul locuiește în fiecare din noi. Apostolul Pavel vede înclinația omului spre păcat, precum și natura noastră care este întotdeauna atrasă înspre lucrurile rele. Câtă vreme păcatul este asupra noastră, pedeapsa este de asemenea asupra noastră....

Continuați lectură

Ce a însemnat Crucea pentru Biserică

Referinţe: Galateni 6.14    Pentru a putea înțelege mai bine însemnătatea crucii lui Cristos, ne vom îndrepta privirile asupra unei persoane pentru care această cruce a reprezentat însăși esența și rațiunea de a trăi: apostolul Pavel. Orice altceva trecea în plan secundar, nimic din această lume nu reprezenta un interes...

Continuați lectură

Ce a însemnat Crucea pentru Satan

Referințe: Coloseni 2.13-16    Cel mai probabil, cuvintele Domnului Isus Cristos „S-a Sfârșit!” au stârnit bucuria iadului. Bucuria cauzată de moartea lui Isus a fost transformată însă în cea mai mare înfrângere pentru Satan. Dar să vedem ce spune Biblia despre această bătălie spirituală, nevăzută de ochii omenești, să vedem...

Continuați lectură

Ce a însemnat Crucea pentru Domnul Isus

Referințe: 2 Corinteni 5:21    Marele evanghelist Spurgeon numea acest verset inima Evangheliei. Este versetul prin care putem înțelege cum să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. El ne-a chemat să răspândim Vestea Bună pretutindeni, așa că noi trebuie să știm ce este Evanghelia și care este Evanghelia. 1. Caracterul lui...

Continuați lectură