Cunoașterea Celui ce ne-a chemat

Referințe: 2 Petru 1.1-8 Vrem mai multă pace, mai multă putere din partea lui Dumnezeu, mai multă viaţă? Epistola apostolului Petru ne prezintă o rază de speranță, aducând în faţa noastră înţelegerea faptului că nevoile noastre sunt împlinite de Dumnezeu şi în Dumnezeu. 1. Celebrarea descoperirii lui Dumnezeu În Domnul...

Continuați lectură

Cine este Dumnezeu cu adevărat?

Referinţe: Romani 11.33-36 Înaintea acestui pasaj din Sfânta Scriptură există trei capitole nu ușor de înțeles. Cu toate acestea apostolul Pavel ajunge la o concluzie fericită, și anume aceea că Dumnezeu este Dumnezeu, El este singurul care merită închinarea deplină. Adeseori titlurile cărților sunt alese oarecum provocator, pentru a stârni...

Continuați lectură

Semnele adevăratului ucenic

Referinţe: Marcu 8.27-38    ”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile” Matei 28.19a. Aceasta este porunca Domnului Isus Cristos. Se pune întrebarea: sunt eu cu adevărat un ucenic al Domnului Isus Cristos sau nu? Pentru că ”mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele...

Continuați lectură

Poporul iubit de Domnul

Referințe: Daniel 11:32    Dumnezeu și-a ales un popor prin care s-a revelat omenirii. Robul Său, Daniel, era un om care îl cunoștea pe Dumnezeu și de care Domnul se folosea să vorbească poporului Său. Prin Dumnezeu, poporul are identitate, îl cunoaște pe Creatorul universului, îi cunoaște căile. Și noi...

Continuați lectură

Chemare la credincioșie

Referinţe: 2 Timotei, capitolul 3    ”(…) Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” Luca 18.8. Credincioșia, cu echivalentul său – loialitatea, este o caracteristică deosebită a omului. La vremea scrierii ultimei sale epistole, Pavel era de-acum înaintat în vârstă, la capătul alergării sale pe...

Continuați lectură