Întâmpinarea Regelui

Referințe: Luca 19.29-44 Cum Îl întâmpinăm pe Rege? Care este atitudinea noastră faţă de El? Care era cadrul, în ce context se încadra intrarea Domnului Isus în Ierusalim? – Sărbătoarea Paştelui era aproape, evreii Îl așteptau pe Mesia cu nerăbdare. Oamenii veneau din întregul Israel pentru a se închina înaintea...

Continuați lectură

Corul Bisericii Baptiste Betel Mediaş

  Vă prezentăm câteva înregistrări ale Corului Bisericii Baptiste Betel din Mediaş. Dorinţa cea mai înfocată a coriştilor este aceea de a da slavă Numelui care este mai presus de orice nume şi de a-i convinge pe oameni că nimic de pe acest pământ nu poate egala bucuria de a-L...

Continuați lectură

Ce faci când vine Regele?

Referințe: Matei 21.1-11 Ce trebuie să facem când vine Regele în viața noastră? Să privim la exemplul din Evanghelia după Matei, Evanghelia ce Îl prezintă pe Rege, și nu oricare rege, ci Însuși Regele regilor. 1. În mod conștient, Isus se îndreaptă spre Ierusalim (vers. 1) Isus își începe ultima...

Continuați lectură

Se caută oameni cu viziune

Referințe: Neemia, capitolul 1 Poporul evreu și cetatea Ierusalimului se aflau într-o stare deplorabilă, ei aveau nevoie de restaurare, aveau nevoie de nădejde. După 150 de ani de la nimicirea cetății, Neemia apare ca omul providențial, unealta pe care Dumnezeuvo folosește pentru reabilitare. Vremurile pe care le trăim sunt oarecum...

Continuați lectură

Drumul spre Ierusalim

Referințe: Matei 21.1-11    Oamenilor le place ca evenimentele importante să fie organizate teatral, cu mult fast. Pe Isus îl regăsim însă, în pasajul de față, într-o manieră diametral opusă, întrucât intențiile Sale erau canalizate în două direcții: – împlinirea voii Tatălui Ceresc – împlinirea vechilor profeții privitoare la Mesia...

Continuați lectură

Dumnezeu Își împlinește Cuvântul

Referinţe: Zaharia 2.8: ”(…) cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.”    De ce se identifică Dumnezeu cu Israel? Dumnezeu a devenit om prin persoana Domnului Isus Cristos. Născut în Betleemul Iudeei, aparținând așadar seminției lui Iuda, Isus a fost evreu. Dacă privim din această perspectivă...

Continuați lectură

Binecuvântare sau blestem?

Referinţe: 2 Samuel, capitolul 6 Ideea centrală a mesajului este: „Modul în care ne raportăm la Dumnezeu ne aduce fie blestem fie binecuvântare.” Chivotul era simbolul puterii și slavei lui Dumnezeu. Filistenii, cei care îl capturaseră la un moment dat, s-au purtat într-un mod nevrednic, necinstindu-l. Dumnezeu nu lasă însă...

Continuați lectură