Lucrarea ipocriziei

Referinţe: Romani: 2.17-24 Făţărnicia este unul dintre cele mai subtile păcate, în care de multe ori sunt atraşi chiar şi credincioşii. Însuşi Domnul Isus Cristos a avertizat cu privire la pericolul făţărniciei (Luca 12.1). „Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?” 1 Corinteni 15.6. Evreii credeau că sunt scutiţi...

Continuați lectură

Judecata moralizatorilor critici

Referințe: Romani 2.1-16 Apostolul Pavel se ocupă în acest pasaj de oamenii ce trăiesc sub puternica amprentă a făţărniciei. Există oameni care consideră că se află peste nivelul altora, că dreptatea pe care o practică ei se situează peste standardele semenilor lor. Concluzia apostolului este: ipocritul se află şi el...

Continuați lectură