Studiu biblic, Evanghelia după Matei, capitolul 7

Referinţe: Matei 7.1-6, 13-29 Tema: Ești chemat să trăiești în adevăr Verset cheie: ”Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri” – vers. 21. Viața noastră spirituală trebuie trăită prin credința în Dumnezeu, zidită pe temelia care...

Continuați lectură

Trei… suspine

Referințe: Romani 8.18-27 Versetul 18 din textul nostru ne amintește de unul din adevărurile fundamentale ale vieții creștine. Acest adevăr este acesta: noi nu suntem încă acasă! În timp ce așteptăm să fim eliberați din această lume, trebuie să ne amintim că trăim într-o lume care este sub blestem. Ca...

Continuați lectură