De ce a murit Isus?

Referințe: Isaia 53.3-12 Din lectura Evangheliilor descoperim că Domnul Isus a fost un om bun: a vindecat pe cei bolnavi, a dat sprijin celor săraci şi oropsiţi, a înviat pe cei morţi, chiar şi duşmanii Lui au beneficiat de bunătatea Sa. Atunci cum, un astfel de om, să fie condamnat...

Continuați lectură

Cine este Stăpânul tău?

Referințe: Romani 6.15-23 Apostolul Pavel ne aduce din nou aminte că am fost odată robi ai păcatului. Ce bine însă! Acest lucru s-a terminat: acum suntem liberi de păcat şi existăm în prezenţa Domnului Isus Cristos! Se pune întrebarea: cine este acum Stăpânul tău? Într-un fel sau altul, suntem robi...

Continuați lectură

Îngropați ca să trăim

Referințe: Romani 6.1-4 Până în acest punct, apostolul Pavel a încercat să dovedească necesitatea mântuirii. Ni s-a spus că toți suntem păcătoși. Ne-a fost arătat că există un singur mijloc de mântuire: credința în Domnul Isus Cristos. Ni s-a spus că prin așezarea credinței noastre în Isus, pentru mântuire, ni...

Continuați lectură

Restaurarea omului din oglindă

Referințe: Romani 3.19-31 Într-o dată anterioară am privit la primele versete din capitolul 3 al Epistolei lui Pavel către Romani. Viziunea apostolului privitoare la om, de fapt viziunea lui Dumnezeu cu privire la om-creația sa, este una ce te face să te înfiori. Cum era omul, ce ni se înfățișa...

Continuați lectură

Omul din oglindă

Referințe: Romani 3.9-20 De ce privim în oglindă? Ca să descoperim cine suntem! Până nu te cunoști pe tine însuți, nu-L vei putea cunoaște nici pe Dumnezeu. Întrebarea esenţială este: cine suntem noi? Unde putem să privim pentru a ne putea cunoaște așa cum suntem, cine sau ce poate revela...

Continuați lectură

Iertați de Dumnezeu

Referințe: Luca 24: 45-47 Viața pe acest pământ este complicată, complexă și plină de nevoi financiare, materiale, care să înlesnească traiul pe acest pământ. Dincolo de nevoile materiale există o dimensiune spirituală care la rândul ei are nevoi. Aceste nevoi pot fi împlinite toate în această viață. Nevoia de bază...

Continuați lectură

Semnificația crucii

Referințe: Galateni 2.20 Termenul „cruce”este unul ce conține semnificația morții Domnului Isus Cristos. Apostolului Pavel îi face plăcere să mai folosească un termen în scrierile sale: sângele lui Cristos (Efeseni 2.13, 1 Petru 1.19). Atât crucea, cât și sângele se referă la caracterul unic al jertfei Fiului lui Dumnezeu. Moartea...

Continuați lectură

Curaj și dedicare

Referințe: Numeri 25:1-18 Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că în vremurile din urmă va fi corupție, decădere, păcat, înstrăinare de Dumnezeu, toleranță la păcat , nepăsare, toate acestea chiar în Biserică. Astfel de vremuri trăim chiar acum și în astfel de vremuri Duhul Sfânt este la lucru pentru cine se...

Continuați lectură

Ce a însemnat Crucea pentru Domnul Isus

Referințe: 2 Corinteni 5:21    Marele evanghelist Spurgeon numea acest verset inima Evangheliei. Este versetul prin care putem înțelege cum să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. El ne-a chemat să răspândim Vestea Bună pretutindeni, așa că noi trebuie să știm ce este Evanghelia și care este Evanghelia. 1. Caracterul lui...

Continuați lectură