Familia după tiparul lui Dumnezeu

Referințe: Psalmul 96.7-10  Cum a gândit Dumnezeu familia? El este Cel care a instituit-o! În lume există câteva tipare ale familiei, ce contrastează cu tiparul stabilit de Dumnezeu: A. Tiparul familiei destrămate. Rata divorțurilor din zilele noastre este una demnă de a fi luată în considerare, legămintele făcute în urmă...

Continuați lectură

Cine este Dumnezeu cu adevărat?

Referinţe: Romani 11.33-36 Înaintea acestui pasaj din Sfânta Scriptură există trei capitole nu ușor de înțeles. Cu toate acestea apostolul Pavel ajunge la o concluzie fericită, și anume aceea că Dumnezeu este Dumnezeu, El este singurul care merită închinarea deplină. Adeseori titlurile cărților sunt alese oarecum provocator, pentru a stârni...

Continuați lectură