Restaurarea omului din oglindă

Referințe: Romani 3.19-31 Într-o dată anterioară am privit la primele versete din capitolul 3 al Epistolei lui Pavel către Romani. Viziunea apostolului privitoare la om, de fapt viziunea lui Dumnezeu cu privire la om-creația sa, este una ce te face să te înfiori. Cum era omul, ce ni se înfățișa...

Continuați lectură

Duhul Sfânt peste noi

Referințe: Efeseni 5:15-20 Mandatul pe care Domnul Isus l-a lăsat Bisericii a fost să propovăduiască Evanghelia până la marginile pământului. Toți cei ce aveau să creadă și să se boteze, aveau să fie pecetluiți cu Duhul Sfânt și strămutați din moarte la viață. Era o misiune mare care stătea în...

Continuați lectură