32 de ani împreună cu Betel

32 de ani împreună cu Betel – Predare de ștafetă „Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi„. 1 Tesaloniceni 5:12-13...

Continuați lectură

Generozitatea stăpânului

Referințe: Matei 25:14-30 Încă de la începutul capitolului 24, observăm faptul că Domnul Isus face un apel la veghere. Şi dacă pilda fecioarelor este un astfel de îndemn, putem considera faptul că pilda talanţilor este un îndemn la slujire onestă, din toată inima. Dumnezeu are slujitori cărora le dă tot felul...

Continuați lectură

Critică și indiferență

Referințe: Matei 11:16-24 Dumnezeu vrea ca oamenii să audă în mod corespunzător ceea ce El vrea să transmită. De cele mai multe ori, cei mai mulți nu ascultă, sunt absenți, apatici, indiferenți. Avem posibilitatea să alegem: să auzim, să primim, să respingem ceea ce auzim. Ioan Botezătorul însuși manifestă o...

Continuați lectură