O schimbare pentru totdeauna

Referințe: Ioan 21.1-22 Biserica este considerată adeseori ca fiind un bastion intangibil, un loc ce nu este atins de problemele din jur, o locaţie în care oamenii nu mai văd problemele celor din afara ei. Cum s-a ajuns la această stare? Poate că a fost dată uitării misiunea încredinţată de...

Continuați lectură

Petru şi alegerile sale

Referințe: Marcu 3.13-19 Care credeți că a fost cea mai importantă zi din viaţa lui Petru? Care a fost momentul cel mai important? Oare a fost clipa când a fost chemat de Domnul, momentul când s-a înfăţişat în faţa Sanhedrinului sau atunci când a depus acea frumoasă mărturie în ziua...

Continuați lectură

Daruri primite de la Dumnezeu

Referințe: 1 Cronici 29.10-18 Poporul evreu a avut trei sărbători importante: Paștele – sărbătoarea azimilor, sărbătoarea corturilor și sărbătoarea săptămânilor. Aceste sărbători erau prilejuri de a veni înaintea lui Dumnezeu cu cojnsiderație si reverență. Trebuie să înțelegem nevoia noastră de a veni cu mulţumire înaintea lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu,...

Continuați lectură

Două grupuri, două destine

Referințe: Romani 8.5-6 Biblia este foarte clară în privința faptului că mântuirea este o lucrare specifică lui Dumnezeu, care dă o nouă viață unei persoane care era moartă în păcatele sale. Și o astfel de viață nouă se manifestă întotdeauna într-o credință schimbată și un comportament schimbat. Aceasta nu înseamnă...

Continuați lectură

Cine este Stăpânul tău?

Referințe: Romani 6.15-23 Apostolul Pavel ne aduce din nou aminte că am fost odată robi ai păcatului. Ce bine însă! Acest lucru s-a terminat: acum suntem liberi de păcat şi existăm în prezenţa Domnului Isus Cristos! Se pune întrebarea: cine este acum Stăpânul tău? Într-un fel sau altul, suntem robi...

Continuați lectură

Ce este bine si ce este rău

Referințe: 1 Corinteni 10.23-33 Cum aflăm dacă lucrurile pe care le facem sunt bune sau rele? Cum știm să facem alegeri bune în viața noastră, cine stabilește ce este bine și ce nu? Vă invităm să audiați un mesaj ce poate răspunde acestor întrebări, un mesaj ce poate aduce lumină...

Continuați lectură

Îngropați ca să trăim

Referințe: Romani 6.1-4 Până în acest punct, apostolul Pavel a încercat să dovedească necesitatea mântuirii. Ni s-a spus că toți suntem păcătoși. Ne-a fost arătat că există un singur mijloc de mântuire: credința în Domnul Isus Cristos. Ni s-a spus că prin așezarea credinței noastre în Isus, pentru mântuire, ni...

Continuați lectură

Moartea în Adam sau viața în Cristos

Referințe: Romani 5.12-19 Ne stă în faţă în text despre care unul dintre comentatorii biblici, Thomas Schreiner, afirmă că este unul dintre cele mai dificile din scrierile apostolului Pavel. Este posibil ca la acest pasaj să se fi referit şi apostolul Petru când zicea că scrierile pauline sunt uneori greu...

Continuați lectură

Perspective asupra vieții

Referințe: Luca 8.22-25 Marea înfuriată, corabia care se umplea cu apă, vântul care se înteţea, Domnul Isus care dormea – toți aceștia erau factori determinanţi pentru că ucenicii să ajungă la o singură concluzie: Pierim! 1. Prin natura noastră, noi interpretăm faptele vieții 2. Interpretarea pe care o facem ia...

Continuați lectură

Poporul iubit de Domnul

Referințe: Daniel 11:32    Dumnezeu și-a ales un popor prin care s-a revelat omenirii. Robul Său, Daniel, era un om care îl cunoștea pe Dumnezeu și de care Domnul se folosea să vorbească poporului Său. Prin Dumnezeu, poporul are identitate, îl cunoaște pe Creatorul universului, îi cunoaște căile. Și noi...

Continuați lectură