..

Testele vieţii creştine

 
Referinţe: Psalmi 26.1-3, 2 Corinteni 13.1-10, Psalmi 139.23-24

1 Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul, fără şovăire.
2  Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima!
3  Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei şi umblu în adevărul Tău.

1  Vin la voi pentru a treia oară. „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.”
2  Cum am spus, când am fost de faţă a doua oară, tot aşa şi azi, când nu sunt de faţă, spun iarăşi mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte şi tuturor celorlalţi, că, dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruţ deloc;
3  căci căutaţi o dovadă că Cristos vorbeşte în mine: El care nu este slab faţă de voi, ci este plin de putere între voi.
4  În adevăr El a fost răstignit prin slăbiciune; dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi.
5  Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Cristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.
6  Dar trag nădejde că veţi recunoaşte că noi nu suntem lepădaţi.
7  Totuşi ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău; nu ca să ne putem arăta noi înşine primiţi, ci ca să faceţi ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădaţi.
8  Căci n-avem nici o putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr.
9  În adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteţi tari; şi ne rugăm pentru desăvârşirea voastră.
10  Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, când nu sunt de faţă, pentru ca, atunci când voi fi de faţă, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare.

23  Cercetează-mă, Dumnezeule şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!
24  Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!

   Viaţa creştină, ca şi viaţa cotidiană, are nevoie de teste pentru verificarea trăiniciei ei şi totodată, în vederea îmbunătăţirii credinţei.
   Vom menţiona exemple din viaţa de zi cu zi, în vederea accentuării similitudinilor. Orice student care se pregăteşte într-o universitate, va trebui la un moment dat să treacă printr-o serie de examene, cu scopul verificării însuşirii cunoştinţelor. Persoana care face şcoala de şoferi, va fi testată la sfârşitul pregătirii, iar fără un rezultat adecvat, nu va fi în măsură să conducă un autovehicul.
   Ne dăm astfel seama că testarea este inevitabilă şi imperios necesară. De altfel, David chiar solicită testarea vieţii lui (Ps. 139.23-24).
   Care este scopul testelor din viaţa creştină?
 – demonstrează ceea ce ai învăţat.
 – descoperă ce ştii şi ce nu ştii.
 – dovedeşte maturitatea ta.
 – dovedeşte potenţialul tău.
   Care este ţinta lui Dumnezeu şi a noastră?
 – să trecem cu bine examenele, testele.
 – să ne pregătim pentru următorul nivel: promovarea divină.
 – să nu alergăm înainte ca Dumnezeu să ne dea startul.
 – să avem calificarea: bun pentru lucrare şi Cer!
   În continuare ne vom concentra atenţia asupra câtorva tipuri de teste.
1. Testul timpului
   Dumnezeu este Cel care ne pune la dispoziţie timpul (Fapte 17.26-27, Efeseni 5.16, Apocalipsa 2.21). Cum folosim acest timp? Cât din timpul oferit de Dumnezeu îl folosim pentru Dumnezeu?
   Timpul are impact asupra omului. Tăria impactului arată intensitatea acestuia, iar lungimea impactului determină influenţa unui lucru în viaţa omului. O invenţie cum este becul de exemplu, a avut un impact puternic în viaţa oamenilor, iar acest impact îl resimţim şi astăzi, întrucât ne folosim de această invenţie.
   Ceea ce face omul şi felul în care trăieşte va determina:
 – binele sau răul altora.
 – mântuirea sau pierzarea altora.
 – răsplătirea personală în Cer.
2. Testul ascultării (Matei 7.21-29)
   În exemplul menţionat de Domnul Isus putem identifica elemente folosite de Dumnezeu pentru a testa ascultarea omului: ploaia, şuvoaiele, vântul. Ascultarea nu se face prin expresii de genul "Doamne-Doamne", ci printr-o punere în practică a ascultării faţă de Dumnezeu. Ascultarea determină sentimente, reacţii, atitudini. Ea conduce astfel la concluzii, decizii şi fapte.
3. Testul pustiei (1 Împăraţi 17.3-6, Ps. 63.1-3)
   Ilie este ales de Dumnezeu pentru un test al ascultării în pustia lipsurilor şi a grijilor cauzate de către aceste lipsuri. Dumnezeu se foloseşte de elemente vizibile cum ar fi lipsa apei, lipsa hranei. El acţionează într-o manieră greu de înţeles chiar şi pentru omul obişnuit a trăi în relaţie cu El, însă planurile făcute de Dumnezeu sunt benefice pentru cei implicaţi în acest exemplu de testare, nu doar pentru Ilie.
   Scopul avut de către Dumnezeu este glorificarea Numelui Său. Pentru aceasta El se foloseşte de testările la care ne supune şi prin care doreşte:
 – să ne antrenăm voinţa conform planului Său.
 – să avem experienţe noi cu El.
 – să crească capacitatea noastră de adaptare la schimbare şi suferinţă.
 – să ajungem la un nivel mai înalt de cunoaştere a lui Dumnezeu.
 – să ajungem la un grad mai înalt de pocăinţă şi maturitate spirituală.
 – să creeze dependenţă de Dumnezeu.
 – să fim mai folositori celor din jurul nostru.
 – să fim buni şi destoinici pentru orice lucrare bună.

 (Sinteză a mesajului expus de fr. Nelu Poenaru, preşedinte al Asociaţiei Consilierilor Creştini, duminică, 29 noiembrie 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu