..

Totul ca să credeţi

{gallery}toma:100::1{/gallery} 

Referinţe: Ioan 20.19-31

19  În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”
20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul.
21  Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”
22  După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!
23  Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”
24  Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.
25  Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”
26  După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”
27  Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”
28  Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
29  „Tomo” i-a zis Isus „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut.”
30  Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta.
31  Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.

   Pentru ce au fost scrise Cuvintele Vieţii? Pentru ca noi să credem! Şi nu doar atât: crezând, să avem viaţă veşnică.
   Ce este însă credinţa şi ce nu este credinţa? Credinţa nu trebuie confundată cu simţurile noastre sau cu sentimentele pe care le avem în diferite ocazii. Credinţa nu presupune lipsa totală a îndoielilor (Marcu 9.21-24).
   Credinţa este aşadar, aşa cum găsim definiţia foarte concisă în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 1, o încredere de neclintită în lucrurile pe care nu le vedem.
   Ne-am obişnuit să-l catalogăm pe apostolul Toma drept necredincios, vom privi astăzi însă la un alt aspect demn de remarcat cu privire la lipsa încrederii neclintite pe care ar fi trebuit să o posede Toma: ce a pierdut el?
   Ce a pierdut el atunci când nu a fost împreună cu ceilalţi ucenici? Avea ceva de pierdut dacă lipsea de la părtăşia cu fraţii lui de credinţă?
1. Toma a pierdut bucuria de a-L vedea pe Domnul Isus (vers.20)
   Întâlnirea cu Mântuitorul aduce bucurie. Ucenicii s-au bucurat să-L vadă pe Domnul lor.
2. Toma a pierdut mângâierea de care au avut parte ceilalţi ucenici (vers.19)
   Pace vouă! Temeri, îndoieli dispar sub puterea cuvintelor lui Dumnezeu. Mângâierea noastră vine prin cuvintele lui Dumnezeu şi din Cuvântul lui Dumnezeu.
3. Toma a pierdut dovezile care puteau să-i înlăture orice îndoială (vers.25)
   „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:17).
4. Toma a pierdut şansa de a primi însărcinarea împreună cu ceilalţi ucenici (vers.21-22)
   Domnul Isus a dat o însărcinare importantă celor ce erau prezenţi la locul de părtăşie şi în acest sens, Duhul Sfânt a fost oferit ca şi putere desăvârşită pentru ducerea la bun sfârşit a acestei sarcini. Toma trebuia însă să mai aştepte…
5. Toma a pierdut onoarea părtăşiei cu ucenicii şi cu Domnul Isus
   Întâlnirea cu Dumnezeu aduce mângâiere şi putere. Ispitele vor exista în continuare în vieţile noastre, încercările nu ne vor ocoli, singura putere pentru a trece cu bine prin toate acestea este cea a Domnului. Avem nevoie de părtăşie cu Dumnezeu şi avem nevoie de părtăşie unii cu alţii.
   Să nu pierdem şansa de a-L întâlni pe Domnul prin lipsa noastră de părtăşie din Casa lui Dumnezeu.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 11 aprilie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu