..

Trăsăturile Învierii


Referinţe: Matei 28.1-10

1  La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
2  Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
3  Înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
4  Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.
5  Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.
6  Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul;
7  şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”
8  Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.
9  Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.
10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.”

   Învierea Domnului Isus Cristos este cel mai mare eveniment ce a putut avea loc vreodată în lumea noastră.
   Dacă nu ar fi fost Învierea, viaţa lui Isus nu ar fi putut depăşi nivelul unei vieţi de întrajutorare a semenilor, iar moartea Sa nu ar fi putut fi atât de valoroasă. Fără Înviere totul ar fi gol şi lipsit de consistenţă. Apostolii au predicat pretutindeni pe unde au umblat, fie ţinuturile Israelului, fie Europa sau Asia, despre învierea Domnului Isus Cristos. Acesta a fost mesajul principal în strădania lor de răspândire a veştii bune cu privire la salvarea omului.
   Învierea Domnului nostru Isus Cristos este dovada răscumpărării noastre prin Sângele Său şi temelia încrederii noastre.
   Vom privi la câteva aspecte referitoare la învierea din morţi a Fiului lui Dumnezeu.
1. Gloria Învierii (vers. 2-3)
   Dumnezeu a ales să facă din înviere un eveniment glorios. Aşa după cum mormântul nu L-a putut ţine pe Domnul Isus, tot aşa nici pe noi nu ne vor putea ţine mormintele legaţi de acest pământ ci, la porunca lui Dumnezeu, vom învia în slavă.
2. Teroarea Învierii (vers. 4)
   Cei ce păzeau mormântul erau soldaţi, oameni obişnuiţi cu duritatea vieţii. Nu erau nişte oameni slabi, ci erau căliţi de circumstanţele cu care se confruntaseră în viaţă. A fost deajuns însă să-l vadă pe îngerul trimis de Dumnezeu ca să leşine de groază. Ce ar fi făcut dacă L-ar fi văzut pe Isus cel plin de slavă?
   Tu te cutremuri de slava lui Dumnezeu?
3. Mângâierea Învierii (vers. 5-6)
   Îngerul le-a vorbit unor femei îngrijorate, cuprinse de temeri. Cuvintele îngerului au reprezentat mângâiere pentru ele.
   Indiferent de îngrijorările prin care treci, lasă Cuvântul lui Dumnezeu să te liniştească.
   Cea mai bună veste, cea mai minunată ştire nu a venit dintr-un ziar sau de la un post de televiziune, ci… dintr-un cimitir: nu este aici; a înviat!  
4. Mesajul Învierii (vers. 7-10)
   Femeile au fost răsplătite pentru fidelitatea şi pasiunea lor faţă de Domnul. Ele au fost ultimele care au plecat de la locul răstignirii şi primele venite la mormânt. Când ucenicii s-au ascuns de teama persecuţiei, ele au ales să-L caute. Cu toate că ucenicii l-au părăsit, Domnul Isus îi numeşte în continuare fraţii Lui (vers. 10).
   El doreşte să ne ajute, să ne încurajeze, să ne mângâie în ciuda neliniştilor noastre. 
   Mesajul învierii este pentru cei căzuţi, pentru cei care au nevoie de mângâiere.
   Ai nevoie de mângâierea lui Dumnezeu?
5. Asigurarea Învierii (vers. 10)
   În vremea de acum Îl descoperim pe Isus prin intermediul Sfintei Scripturi, persoana şi lucrarea Lui ne sunt revelate astfel, dar într-o zi Îl vom vedea plin de slavă şi glorie, aşa cum este Dumnezeu.
   Unde vei fi atunci? În slavă, cu Dumnezeu sau departe de Faţa Lui şi îngrozit de prezenţa Sa?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 4 aprilie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici
  

Postează un comentariu