..

Trei cruci și două alegeri

Referințe: Luca 23:32-43     

golgotaToți oamenii sunt păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păcatul locuiește în fiecare din noi. Apostolul Pavel vede înclinația omului spre păcat, precum și natura noastră care este întotdeauna atrasă înspre lucrurile rele. Câtă vreme păcatul este asupra noastră, pedeapsa este de asemenea asupra noastră. Prin credință însă, aruncăm pedeapsa noastră asupra Domnului Isus și suntem eliberați.

Tabloul din textul nostru de referință ne înfățișează trei cruci.

 

1. Respingere

Prima cruce este cea a respingerii. Tâlharul de pe această cruce a disprețuit prezența Domnului Isus, chiar dacă, cu siguranță a auzit rugăciunea Lui când mijlocea pentru cei ce-l batjocoreau. El nu a luat în seamă cine se află langă el. Asemeni orbului Bartimeu din Marcu 10:46-52, acest tâlhar a avut oportunitatea de a se mântui, pentru că Domnul a fost aproape de el. El este aproape în orice moment și mântuirea Lui este extinsă pentru oricine crede. Dacă Bartimeu nu a ratat oportunitatea, acest tâlhar alege să disprețuiască persoana Domnului Isus, asa cum reiese din versetul 39. În cele câteva clipe rămase de trăit pentru el, acest om îl disprețuiește pe Dumnezeu și își bate joc de numele Său. Același verset ne arată cum îi disprețuiește puterea și își permite să îl ispitească.

2. Receptivitate 

De cealaltă parte a crucii Domnului Isus, se află un alt tâlhar. Acesta, la rândul său aruncă cuvinte de ocară asupra Mântuitorului, însă, privind mai atent, reflectând, începe să vadă. Inima și mintea lui au început să se deschidă, a fost făcut primul pas înspre Isus, privirea sa spre crucea din mijloc descoperă pace, sfințenie. El începe să recunoască în Domnul Isus pe Dumnezeul adevărat, singurul în care se găsește mântuire. Acum începe să deslușească realitatea, aude cuvintele batjocoritorilor, dar aude și cuvintele Domnului și înțelege. Înțelege că Isus e nevinovat și El are abilitatea de a mântui. Deși se află într-o poziție chinuitoare, el se deschide, privește spre Isus, îl ascultă și primește mântuirea, crezând în Isus.

3. Răscumpărare  

Este ceea ce izvorăște din crucea din mijloc. Aici este baza răscumpărării, în sângele Domnului Isus. Vezi Efeseni 1:7. Doar sângele Lui poate elibera din sclavie, din robie, din patimi. Răscumpărarea atrage după sine binecuvântarea care se regăsește în iertarea păcatelor, în eliberarea de sub poveri, de sub condamnare, de sub o conștiință vinovată. Această eliberare se capătă prin credință.

Suntem puși în poziția de a alege. Pe crucea din mijloc scrie răscumpărare. Alegem noi respingerea crucii întâi sau ne deschidem ființele și lăsăm receptivitatea de la a treia cruce să ne inunde și cu ochii țintă spre crucea din mijloc, primim darul mântuirii care izvorăște din Domnul Isus prin măreața-i jertfă?!

(Sinteză a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 02 iunie 2013)

 

 

 

 

 

Postează un comentariu