..

Trei… suspine

suspin1Referințe: Romani 8.18-27

Versetul 18 din textul nostru ne amintește de unul din adevărurile fundamentale ale vieții creștine. Acest adevăr este acesta: noi nu suntem încă acasă! În timp ce așteptăm să fim eliberați din această lume, trebuie să ne amintim că trăim într-o lume care este sub blestem. Ca urmare a acestui blestem, există o mulțime de gemete și tulburări. În mijlocul tuturor acestor situații este ușor să te descurajezi și ești ușor tentat să renunți. Acest pasaj se referă la lupta care se întâmplă în noi și în jurul fiecăruia dintre noi în aceste momente. Pavel împărtășește cu noi trei arene ale vieții unde există diligență în mijlocul unei lumi devastate. Să ne uităm împreună la acestea.

I. Suspinul Creației – vers. 19-22

Cuvântul „suspină” din versetul 22 înseamnă „a ofta.” Este ideea unui geamăt sub ​o povară. Aceasta este imaginea folosită pentru a descrie creația.

A. Experiența Creației (vers. 20). Creația a intrat sub blestem, nu din pricina acțiunilor ei, ci din cauza păcatului lui Adam (Gen. 3.17-19). Pentru că Adam a ales să umble în rebeliune față de porunca clară a lui Dumnezeu, toată creația a fost aruncată sub un blestem.

B. Expresia creației (vers. 22). Acest verset descrie creația oftând și zbătându-se ca o femeie în chinurile nașterii. Rezultatele acelui blestem sunt ușor de văzut! (cutremure, spini, animale mortale, șerpi veninoși, plante otrăvite, moarte și violență.)

C. Expectativa Creației (vers. 19, 21). Aceste versete ne spun despre creație că se așteaptă să fie eliberată de blestemul care a fost aruncat peste ea. Cuvântul „așteaptă” din versetul 19 ne duce cu gândul la „o persoană care stă pe vârfuri, cu scopul de a vedea ceva.” Deci, de asemenea, creația tânjește după acel moment, atunci când aceasta va fi de fapt „eliberată” (vers. 22) de ravagiile făcute de blestemul păcatului.

II. Suspinul Creştinului – vers. 23-25

A. Agonia Creștinului (vers. 23) – Alături de creație, copiii lui Dumnezeu suspină în aceste momente. În primul rând, Pavel vorbește de dorința noastră de a fi eliberați de aceste trupuri muritoare și păcătoase. El menționează „cele dintâi roade ale Duhului.” Aceasta se referă la lucrarea lăuntrică a Duhului lui Dumnezeu în viața credinciosului. Tânjim să fim eliberați de trupurile noastre păcătoase și muritoare. Indiferent de ceea își imaginează sau spune cineva, trupul tău nu este mântuit! Este depravat și rău cum a fost dintotdeauna (Romani 7.18-25).

B. Anticiparea Creștinului (vers. 24-25) – Pavel ne spune că suntem mântuiți „în nădejde.” Ce vrea, de fapt, să spună? Nădejdea în Biblie are un înțeles foarte diferit de ceea ce înțelegem în lumea noastră de astăzi. Când oamenii folosesc acum cuvântul „nădejde” sau „speranță”, ei înțeleg de fapt, „mi-aș dori” sau „aș vrea.” Când Biblia folosește cuvântul „nădejde” înseamnă „o asigurare bazată pe o convingere”. Noi, care suntem mântuiți, suspinăm să fim eliberați de aceste trupuri (Romani 7.24). Noi tânjim să fim refăcuți după chipul Domnului Isus. Ei bine, dragii mei, cu bucurie vă spun că acea zi se apropie!

III. Suspinul Călăuzitorului – vers. 26-27

Aceste versete merg mai departe și ne spun că nu doar creația și creștinul suspină în lumea aceasta. Mângâietorul nostru ceresc, binecuvântatul Duh Sfânt, de asemenea, suspină cu noi. Mă bucur că în această zi avem cu noi Unul care este capabil să experimenteze nevoile noastre (Evrei 4.15).

A. Călăuzitorul care ne ridică (vers. 26a) – Acest verset ne învață că Duhul Sfânt vine alături de noi în timp ce călătorim prin această lume aspră și „ridică povara” (Același cuvânt „ajutor,” folosit în Luca 10.40). Credinciosul are nevoie de același ajutor de bază în fiecare zi. Ce povară? Povara de a trăi în aceste trupuri obosite, păcătoase și deficiente din punct de vedere moral! El știe tendința noastră îndreptată mereu spre rău și ne ajută! El știe că suntem predispuși să ne rătăcim și El ne ajută. El știe că de multe ori suntem șovăielnici în facerea binelui și ne ajută!

B. Călăuzitorul care ne reprezintă (vers. 26b -27) – Pentru a ilustra acest punct de vedere, Pavel face apel la o arenă de rugăciune. Din pricina păcatelor noastre și a înclinației noastre spre rău, noi nu suntem în stare să ne rugăm într-un mod care este absolut în concordanță cu voia perfectă a lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Duhul Sfânt, are este Dumnezeu, cunoaște voia lui Dumnezeu, și El știe ce este în duhul nostru răscumpărat. El ia rugăciunile noastre, care sunt de multe ori greșite și chibzuite, și el le îndreaptă și spune Tatălui ceea ce este cu adevărat în inimile noastre. În timp ce creația suspină să fie eliberată de blestem și în timp ce creștinul suspină să fie eliberat de acest trup de moarte, Duhul lui Dumnezeu suspină pentru a vedea voia Tatălui înfăptuită în lume și în viețile noastre.

Cine spune că umblarea prin credință este o plimbare ușoară, minte! Cu toate acestea voi spune, chiar dacă nu este întotdeauna ușor, niciodată nu este imposibil! Vom suferi? Da! Vom suspina în timp ce suntem aici pe pământ? Da! Vor exista momente când vom eșua și ești gata să renunți? Da! În acele vremuri, amintiți-vă că avem Duhul lui Dumnezeu în noi și El ne face în stare să rămânem sârguincioși și dedicați în timp ce călătorim spre o țară mai bună!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 5 octombrie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu