..

Ultima cină a Domnului cu ucenicii


Referinţe: Marcu 14.12-26

12  În ziua dintâi a praznicului Azimilor, când jertfeau Paştele, ucenicii lui Isus I-au zis: "Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci Paştele?"
13  El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un ulcior cu apă: mergeţi după el.
14  Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: „Învăţătorul zice: „Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?”
15  Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi pentru noi.”
16  Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate şi au găsit aşa cum le spusese El; şi au pregătit Paştele.
17  Seara, Isus a venit cu cei doisprezece.
18  Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.”
19  Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?”
20  „Este unul din cei doisprezece” le-a răspuns El „şi anume, cel ce întinde mâna cu Mine în blid.
21  Fiul omului, negreşit, se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela, prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el, să nu se fi născut.”
22  Pe când mâncau, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frînt-o, şi le-a dat, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.”
23  Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, şi au băut toţi din el.
24  Şi le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi.
25  Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei, până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.”
26  După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

   Avem zugrăvit în faţa ochilor tabloul ultimei cine a Domnului pe acest pământ.
   Apogeul a trei ani de învăţătură susţinuţi de Fiul lui Dumnezeu, seara în care Tatăl avea să-L proslăvească pe Fiul Său, seara în care avea să fie instituit Noul Legământ.
   Întrucât era un moment memorabil, trebuiau făcute pregătiri.
1. Scopul pregătirii – vers. 12
   Paştele era sărbătoarea evreilor prin care se rememora faptul că Dumnezeu a trecut pe lângă ei, iar judecata Creatorului s-a îndreptat asupra egiptenilor.
   Paştele mai era şi sărbătoarea pâinii nedospite, din cauza grabei în care se afla poporul Israel de a ieşi din ţara Egiptului.
2. Instrucţiunile pregătirii – Exod capitolul 12
   Aşa cum regăsim în textul din capitolul doisprezece din cartea Exod, există câteva elemente care trebuie evidenţiate pentru a putea înţelege semnificaţia Paştelui:
– mielul – care trebuia jertfit, iar sângele lui trebuia stropit pe stâlpii şi pe pragul de sus al uşii. Mielul trebuia fript în foc, focul simbolizând judecata lui Dumnezeu revărsată asupra jertfei
– omul – care asculta porunca Domnului şi era gata de a părăsi Egiptul
– ierburile amare – simbolul robiei aspre din Egipt
   De-a lungul timpului, stăpânul casei (capul familiei) trebuia să explice semnificaţia tuturor elementelor simbolice şi să amintească implicarea lui Dumnezeu în salvarea evreilor.
   Iată de ce şi Isus a ales să dea importanţa cuvenită Paştelui.
   Mielul era acum chiar Fiul Celui Preînalt, răscumpărarea omului făcându-se nu cu aur sau argint, ci cu preţiosul sânge al Mântuitorului, Mielul fără cusur, desăvârşit şi pur. Isus a fos jertfa desăvârşită pentru păcatele noastre.
   Sângele Domnului Isus stropit pe viaţa omului este singura şansă de a sta la adăpost de mânia lui Dumnezeu.
   Nu putem doar să privim la Paşte, trebuie să luăm parte la Paşte, trebuie să facem aplicaţia practică.
   Pâinea şi vinul au fost alese ca şi simboluri ale unui nou legământ instituit pentru eternitate. Salvarea omului prin jertfirea Mielului lui Dumnezeu este esenţa acestui legământ cu efect veşnic.
   Mântuitorul ştia că va fi o noapte grea:
– Iuda avea să-L trădeze
– oamenii religioşi urmau să-L condamne la moarte
– ucenicii îl părăseau
– urma o moarte înfiorătoare
   Cu toate acestea, Domnul Isus a ieşit împreună cu ucenicii în muntele Măslinilor. Ieşirea Lui a făcut posibilă intrarea noastră în prezenţa lui Dumnezeu.
   Iei şi tu parte la acest Paşte? Noul Legământ se aplică la viaţa ta?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 7 noiembrie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu