..

Umblarea prin Duhul Sfant

 

Referinţe: Galateni 5.16-17

16  Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pãmânteşti.
17  Cãci firea pãmânteascã pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva firii pãmânteşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa cã nu puteţi face tot ce voiţi.

   Trãirea vieţii umane se poate divide în douã direcţii:
 – trãirea în firea pãmânteascã
 – trãirea în Duhul
   În cartea Geneza ni se spune despre faptul cã omul a fost creat un suflet viu (Geneza 2.7). Omul, creat dupã chipul lui Dumnezeu, avea o dimensiune spiritualã, care însã a fost pierdută în momentul Cãderii (în pãcat). De atunci omul se naşte fãrã relaţie cu Dumnezeu.
   Trãirea în Duhul necesitã:
1. Efort
   Învãţarea mersului necesitã efort, tot aşa, creştinul trebuie sã stãruiascã în a umbla cu Duhul. "Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pãmânteşti." (Galateni 5.16), "Urmaţi, deci, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi." (Efeseni 5.1),  "Odinioarã eraţi întuneric; dar acum sunteţi luminã în Domnul. Umblaţi, deci, ca nişte copii ai luminii." (Efeseni 5.8).
   Duhul lui Dumnezeu şi firea pãmânteascã nu prezintã similaritãţi, sunt în contradicţie permanentã. Din aceastã cauzã, creştinul simte prezenţa unei tensiuni, care se datoreazã tocmai acestei contradicţii.
2. Direcţie
   Viaţa creştinã nu este o plimbare pe aleea unui parc, ea are un scop precis: "Cãci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotãrât mai dinainte sã fie asemenea chipului Fiului Sãu, pentru ca El sã fie cel întâi-nãscut dintre mai mulţi fraţi." (Romani 8:29). Direcţia unei vieţi creştine este aceea de a ne apropia tot mai mult de idealul nostru: Domnul Isus Cristos.
3. Echipare
   Pentru o drumeţie atât de complicată cum este viaţa omului pe Pãmânt, existã un singur kit de cãlãtorie: Duhul Sfânt, care este primul dar pe care-L face Dumnezeu în momentul în care omul se întoarce spre Creatorul Sãu.
   Umblarea cu Duhul nu se face prin:
– reguli. Trãirea bazatã pe reguli duce la legalism.
– paşi. Etapizarea nu se aplicã aici.
– experienţe.
   Echipamentul lui Dumnezeu nu sunt nici regulile, nici programarea pe etape a derulãrii vieţii, nici chiar experienţele trãite. Toate acestea sunt necesare, dar nu reprezintã esenţa. Duhul Sfânt este echipamentul omologat şi agreat de Dumnezeu.
4. Progres
   Trãirea prin Duhul presupune sã trãieşti dupã altã lege decât legea firii pãmânteşti.  "Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorãm nimic firii pãmânteşti, ca sã trãim dupã îndemnurile ei. Dacã trãiţi dupã îndemnurile ei, veţi muri; dar dacã, prin Duhul, faceţi sã moarã faptele trupului, veţi trãi." (Romani 8.12-13)
   Pãcatul trebuie lãsat în urmã, iar noi trebuie sã înaintãm. Nu datorãm nimic firii pãmânteşti: acesta este progres.
 

 (Sintezã a mesajului expus de pastorul Daniel Miheţ, duminicã, 2 august 2009)
 
   Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau
 
   Ascultaţi mesajul aici 

Postează un comentariu