..

Un mormânt gol

empty-tombReferințe: Matei 28.1-8

După ce am privit la un loc numit Ghetsimani, mai apoi am privit la Golgota, astăzi vom privi la un mormânt. Nu orice fel de mormânt, ci unul gol: mormântul în care a fost aşezat Domnul Isus Cristos. Nu sunteți chemați să vedeți un schelet sau o mumie, ci sunteţi chemaţi să vedeţi locul în care Fiul lui Dumnezeu a fost aşezat, un loc care astăzi este gol, pentru că Domnul a înviat!

Femeile s-au îndreptat spre mormânt cu scopul de a înmiresma trupul Învăţătorului. Surpriza lor avea să fie una de proporții, în faţa ochilor lor avea să se înfăţişeze un tablou deosebit! Piatra de la gura mormântului nu a fost dată la o parte pentru ca Domnul să poată ieși, ci a fost dată la o parte de înger pentru ca femeile, şi mai apoi noi toţi, să putem înțelege că Domnul a înviat.

Soldații au fost puși pentru paza mormântului, dar cei care trebuiau să inspire frica tremurau ei înşişi acum de teamă. Piatra care fusese menită pentru a fi obstacol în calea oamenilor era dată deoparte. Ce ne spune mormântul nouă, care este mesajul lui?

1. Prezentarea mesajului – vers. 6a

„Nu este aici, a înviat, după cum zisese.”
– Fii calm! Mesajul este acesta: fii calm, fii liniștit! Dar cum poţi fii oare astfel, când frământările sunt în mintea ta copleşită de durere? Cum poţi fii liniștit când cel pe care L-ai iubit așa de mult a fost omorât mişeleşte, când toate speranţele s-au năruit?
– Fii curajos! Oamenii au încercat să lege, să obtureze, să omoare orice speranţă a omului, dar Dumnezeu a zdrobit planurile rele şi a lăsat că nădejdea să se ivească în mintea oricui privește spre El.
– Fii credincios! Când cauţi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, primești siguranţa sprijinului divin. Scriptura spune că cei ce sunt copiii lui Dumnezeu sunt păziţi de puterea Sa.

2. Provocarea mesajului – vers. 6b

„Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.”
– Provocarea examinării. Deși a existat şi exista încă şi azi ipoteza că ucenicii au furat trupul lui Cristos, nu a existat nici o cercetare documentată a acestui furt, nu au existat arestări bazate pe această ipoteză. Aceasta ar trebui să ne ridice un semn de întrebare cu privire la onestitatea acestei ipoteze. Mormântul gol este dovada învierii Domnului Isus Cristos.
– Provocarea experimentării. Nu este suficient să cunoști despre Isus, trebuie să-L cunoști pe Domnul Isus. Este vorba despre o experimentare personală a relației cu Dumnezeu. Deși știința avansează cu pași repezi, cunoaşterea lui Dumnezeu scade pe măsură. Deși oamenii cunosc multe în multe domenii, în domeniul relaţionării cu Dumnezeu oamenii sunt complet deficitari. Îl cunoști pe Cristos? Ai înviat împreună cu El? Eşti născut din nou, din Dumnezeu? Paştele reprezintă pentru tine învierea Fiului lui Dumnezeu sau este doar o sărbătoare în care sunt prezenți iepuraşul şi ouăle roșii?

3. Poruncile mesajului – vers. 7a

„Duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi.”
Mesajul învierii ne cheamă la acțiune. Acest mesaj are un caracter de urgență deosebită. Suntem provocaţi să vedem mormântul gol, iar apoi suntem chemați să mergem şi să spunem şi altora: Cristos a murit, dar Cristos a înviat! Oamenii se sting în jurul nostru fără să ştie că şansa salvării lor veşnice este la îndemână. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a salva vieţi de la grozăvia iadului. Oamenii sunt descurajaţi în jurul nostru. La fel ca şi ucenicii care, după Calvarul îndurat de Domnul, erau descumpăniţi şi nu ştiau ce să facă. Este necesară mărturia noastră pentru salvarea lor.

4. Promisiunile mesajului – vers. 7-8

Indiferent de amploarea experienţelor noastre, dacă suntem în voia lui Dumnezeu, putem fi siguri de prezenţa Domnului. Sprijinul Lui este asigurat, întrucât El a promis că ne va fi aproape. Acum ne bucurăm că suntem copiii Lui, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El.

Mesajul mormântului gol este promisiunea că orice om poate fi salvat. Isus Cristos a înviat şi este viu în vecii vecilor!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 12 aprilie 2015)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu