..

Va găsi El credinţă pe Pământ ?

Referinţe: Matei 15.21-28

21  Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.
22  Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.”
23  El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.”
24  Drept răspuns, El a zis: „Eu nu Sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.”
25  Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mi!”
26  Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei!”
27  „Da, Doamne” a zis ea „dar şi căţeii mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor.”
28  Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

1. Strigătul credinţei
Femeia trece prin testul credinţei în mijlocul unei crize în familia ei. Ea căuta cu disperare un răspuns la problema care o frământa.
credinţa, în relaţionarea omului cu Dumnezeuvers. 22a
identificarea păcatului – vers. 22b. Păcatul din viaţa noastră trebuie identificat în mod clar şi precis. Păcatul pune un zid de despărţire între Dumnezeu şi om.
identificarea dumnezeirii lui Isus. Atâta timp cât femeia nu recunoaşte statutul lui Cristos, problema ei nu poate fi rezolvată.
Care este relaţia ta cu Dumnezeu? Cine este Cristos pentru tine: un prooroc evreu sau Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu?
2. Identificarea credinţei
Femeia s-a întâlnit cu Isus, iar această întâlnire a condus-o la închinare înaintea lui Dumnezeu. Când ajungi să-L cunoşti, te vei închina Lui.
„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa” (1 Ioan 5.11-22). Diferenţa dintre a-L cunoaşte pe Fiul lui Dumnezeu este diferenţa dintre Cer şi Iad, diferenţa dintre binecuvântarea lui Dumnezeu şi blestemul Lui.â
Tu Îl ai pe Fiul lui Dumnezeu?

(Sintezã a mesajului expus de fr. Florin Boruga, pastor al Bisericii Baptiste din Sighişoara, duminicã 21 august 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu