..

Valorile lui Dumnezeu și valorile noastre

Referinţe: Isaia 40.1-11

Vremea în care a trăit profetul Isaia și în care a predicat oamenilor în vederea întoarcerii lor către Dumnezeu poate fi comparată, într-un fel, cu zilele noastre. Exista și-atunci, ca și azi de-altfel, un întuneric spiritual, iar atitudinea de răzvrătire a oamenilor era îndreptată permanent împotriva lui Dumnezeu. Cu toate acestea, deși în repetate rânduri Dumnezeu a vorbit despre pedepsele Sale, avem în textul de față dovada dragostei Lui, a dorinței de împăcare cu omul.

1. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre MÂNGÂIERE – vers. 1-5

– ”mângâiați pe poporul Meu” – vers. 1
– ”vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită” – vers. 2
Oamenii se întreabă mereu: cum este posibilă iertarea mea? Exemple elocvente sunt reprezentate prin intermediul lui Avraam și Sara, care au primit promisiunea lui Dumnezeu cu brațele deschise. Moise este, deasemenea, o altă exemplificare a felului minunat în care își alege Dumnezeu slujitorii. Dincolo de această întrebare și de neputința noastră există mâna Celui ce poate face mai mult decât poate să-și imagineze omul.
Versetele 4 și 5 prezintă modul în care este pregătită manifestarea puterii lui Dumnezeu. Partea ce ne revine nouă este încrederea în Dumnezeu, credința ce trece dincolo de ce este tangibil.
Isaia 45.5-8: ”Eu Sunt Domnul şi nu mai este altul, în afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoşti. Ca să se ştie, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că în afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu Sunt Domnul, şi nu este altul. Eu întocmesc lumina şi fac întunericul, Eu dau propăşirea şi aduc restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Să picure cerurile de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea şi să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri.” Care este întrebarea la care eu nu am un răspuns azi? Domnul este Acela ce ne mângâie , asigurând sprijinul Său pentru cei ce vor să creadă în El.
Ioan Botezătorul a fost omul de care s-a folosit Dumnezeu pentru a pregăti începutul lucrării Fiului Său. Ioan a fost un glas pătrunzător și eficient, întrucât s-a lăsat condus de Creatorul lui. A știut să se smerească și să accepte planul lui Dumnezeu pentru el. Ce fel de glas sunt eu? Ce interes reprezint în această lume?

2. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre VALOARE – vers. 6-11

În credincioșia Sa, Dumnezeu vorbește despre valoare. Oamenii au la temelia vieții lor anumite valori, desfășurarea vieții lor scoate aceste valori la iveală. Dumnezeu ne-aduce aminte din când în când despre valoarea timpului. Suntem chemați să acordăm valoare timpului pe care îl avem la dispoziție: ”Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea.” (vers. 7a) În comparație cu vremelnicia omului, Cuvântul Domnului este etern. Aceasta este diferența dintre ceea ce este omenesc și ceea ce este divin: ”Iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” (vers. 8)
Pe lângă valoarea cuvântului, putem remarca valoarea relației. Lumea are nevoie de dragostea, adevărul și valorile pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție. Relația cu Dumnezeu poate scoate la suprafață valorile ce pot fi mângâiere pentru noi și pentru alții.

(Sintezã a mesajului expus de fr. Cristian Rău, pastor în loc. Buteni – Arad, duminicã, 9 decembrie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu