..

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, cap. 8 și 9

Studiu biblic

Referinţe: Matei 8.1-13, 23-27, 9.1-8

Tema: Ești chemat să te încrezi doar în Isus Cristos

Verset cheie: ”Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul. ” – Psalmul 124.8

Ideea centrală: Credincioșii se pot încrede în Domnul Isus în orice împrejurare a vieții, indiferent cât de grea este ea.

Scopul studiului: Să te încurajeze să-ți pui toată încrederea în El.

1. Încrede-te în Domnul Isus când ești respins de toți – Matei 8.1-3
– persoana bolnavă s-a apropiat de Domnul Isus, aceasta în situația în care Legea mozaică, așa cum este prezentată în cartea Levitic, cerea ca leprosul să nu se apropie de nimeni.
– leprosul a unit închinarea cu încrederea. A recunoscut autoritatea Domnului Isus și a avut încredere în El: „Doamne, dacă vrei poți să mă curățești” – vers. 2b.
Păcatul este lepra sufletului uman!

2. Încrede-te în Domnul Isus când suferă o persoană dragă – Matei 8.5-13
– sutașul s-a adresat într-un mod politicos Domnului Isus.
– Fiul lui Dumnezeu a lăudat credința sutașului.
– credința acestui păgân este un avertisment pentru noi.

3. Încrede-te în Domnul Isus când ești în pericol – Matei 8.23-27
– misiunea publică a Domnului Isus s-a derulat în satele și orășelele din jurul Mării Galileii.
– marea problemă a ucenicilor era credința lor – vers. 26a.
– credința conține trei elemente foarte importante: încrederea (modul în care ne raportăm la Dumnezeu), dăruirea (înțelegerea dependenței totale de Dumnezeu) și siguranța (capitularea în mâna lui Dumnezeu).

4. Încrede-te în Domnul Isus când ai nevoie de iertare – Matei 9.1-8
– credința este poarta prin care Domnul Isus pătrunde în viața noastră pentru a aduce răscumpărare și impăcare cu Dumnezeu Tatăl.
– cea mai mare nevoie din toate timpurile este nevoia de vindecare spirituală, nevoia de iertare a păcatelor.

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 23 octombrie 2014

Postează un comentariu